عمران و بهسازي شهري ايران


شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري به عنوان يكي از سازمان هاي فني، اجرايي و مديريتي وزارت مسكن و شهرسازي با رسالت تجديد حيات شهري و نيل به شهر پايدار و مشاركتي در سال 1376 تاسيس گرديد. توسعه دروني با برنامه ريزي و مديريت بهينه استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود شهري و مورد نياز آتي در محدوده قانوني شهرها، هويت بخشي و احياي معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي از طريق اصلاح سيماي شهر به منظور باشكوه سازي محيط زندگي شهري، ساماندهي و انتظام بخشي به فعاليتها، جمعيت و فضا در جهت ايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي و كاركردي در فضاهاي زندگي بافت هاي شهري و نهايتا ارتقا كيفيت محيط شهري از جمله مهمترين اهداف سازمان است.


انتخاب سیستمها:
در سال 1384 بررسی های این شرکت برای انتخاب پیمانکار برتر در زمینه سیستمهای منابع انسانی شروع شد  که منجر به انتخاب گروه نرم افزاری پیوست در سال 1385 به عنوان شرکت برتر برای ارائه سیستمهای جامع منابع انسانی گردید .در فاز اول انتخاب ، سیستم هاي منابع انساني پيوست شامل سيستم حضور و غیاب و كنترل تردد، سيستم پرسنلی ، صدور احكام و كارگزيني و سيستم حقوق دستمزد نصب گردید و با موفقیت عملیاتی شد.در سال 1388 بررسی انتخاب پیمانکار برای راه اندازی سیستمهای یکپارچه اتوماسیون اداری به جریان افتاد که پس از بررسی نرم افزار های مختلف اتوماسیون سازمانی ، نرم افزار جامع سازمان الکترونیک پیوست در سال 1389 انتخاب شد تا ضمن انجام عملیات استاندارد ثبت نامه در دبیرخانه ها و گردش نامه ها در کارتابل ها، گردش فرمهای سازمانی و عملیات توزیع فیش حقوقی، محیط کاربری یکسان و ... نیز به صورت کاملا مکانیزه درآید.همچنین سیستم آرشیو اسناد پیوست نیز برای نگهداری انواع مستندات، نقشه ها و پرونده های مالی و پرسنلی نصب و راه اندازی گردید تا نمونه کاملی از یک سازمان الکترونیکی در این شرکت راه اندازی و عملیاتی گردد.در ادامه پروژه نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری برای شرکتهای تابعه در راستای یکپارچگی با مجموعه مرکزی شروع شد که کماکان ادامه دارد.


روند استقرار و پیاده سازی :
روند استقرار و پیاده سازی نرم افزارها در این شرکت مادر تخصصی با چالشهای بسیاری روبرو بود. در ایتدا با توجه به اینکه این شرکت از سیستم حسابداری یک شرکت همکار (شرکت نوسا) استفاده می نمود ارتباط سیستمهای حقوق و دستمزد و صدور سند خودکار حقوق و دستمزد در سیستم حسابداری شرکت همکار مطرح شد که اینکار بسرعت انجام شد. در ادامه با توجه به تغییرات مداوم پرسنل عملیاتی شرکت کارفرما که از طرف شرکت پیمانکار دیگری تامین می شدند مشکلاتی در کار پیش آمد که با بررسی و جلسات نظارتی و مدیریتی و همکاری دو شرکت ، مشکلات برطرف شد و زمینه برای توسعه سیستمها فراهم شد. در  زمان تغییر سیستمهای اتوماسیون اداری نیز دیدگاه منفی مدیران و کارکنان شرکت عمران و بهسازی که توسط شرکت پیمانکار قبلی ایجاد شده بود مورد توجه وافع شد و برنامه فرهنگ سازی و تغییر ذهنیت و ایجاد انگیزه در دستور کار قرار گرفت و جلساتی برگزار شد تا زمینه برای همکاری نیروهای شرکت در استقرار سیستمهای جایگزین و استفاده گام به گام از قابلیت های سیستم اتوماسیون اداری پیوست فراهم شود که پروژه موفقی را رقم زد. این موفقیت ها در سایه حمایت مدیران ارشد و کارشناسان خبره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و همکاری کامل واحد انفورماتیک این شرکت که دید بلندی برای پشت سرگذاشتن دشواری ها و نیل به موفقیت داشتند شکل گرفت.

 


بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها :
با توجه به تنوع سیستمهای پیاده سازی شده در این شرکت، نتایج مثبت بسیاری حاصل شد که اهم آن بشرح زیر می باشد :
1-        افزایش بهره وری سازمانی : نصب و راه اندازی یک سیستم یکپارچه منابع انسانی که گردش خودکار اطلاعات بین بخش های مختلف آن از چندباره وارد کردن اطلاعات و خطاهای انسانی جلوگیری کرد و سرعت تصمیم گیری و واکنش واحدها را بالا برد.
2-        یکپارچگی سیستمهای مختلف : برقراری ارتباط سیستم حقوق و دستمزد پیوست و سیستم حسابداری شرکت نوسا و صدور سند مالی حقوق و ارسال آن برای نرم افزار حسابداری نوسا باعث شد تا هرماهه حجم کاری زیادی از دوش کاربران برداشته شود.
3-        سرویس پشتیبانی متمرکز : کنارگذاری چند سیستم نرم افزاری مختلف و بکارگیری سیستم جامع و یکپارچه سازمان الکترونیک پیوست باعث شد سرویس پشتیبانی متمرکزی به شرکت کارفرما ارائه شود و درنهایت رضایت این مجموعه را جلب نماید.
4-        امکانات حرفه ای : اضافه شدن امکاناتی مثل گردش خودکار فرمهای مرخصی و ماموریت و ثبت خودکار آنها در سیستم حضور و غیاب پیوست، توزیع فیش حقوق و احکام کارگزینی به صورت خودکار در صندوقهای پستی پیوست و ... باعث حذف کاغذ برای این امور در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران شد که موجب حفظ درختان و در راستای ایجاد سازمانهای بدون کاغذ (Paperless Organizations) می باشد.
5-        اعتماد سازی : برگشتن حس اعتماد پرسنل و مدیران شرکت به نرم افزارهای اتوماسیون اداری با استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری حرفه ای و کارآمد پیوست و ابزارهای حرفه ای فرم ساز و گردش فرم (Form Generator & Work Flow Engine)
6-        نظارت و تمرکز مدیریتی : پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مدیریتی و کنترل عملکرد کاربران و اعمال سطوح دسترسی و توزیع وظایف سازمانی در بخش و فرمهای مختلف و نرم افزارهای کاربردی (Central Administration)


دیدگاه این سازمان :
نرم افزارهای سازمان الکترونیک پیوست در نهایت توانستند رضایت مدیران ارشد و کارکنان سازمان را به نحو احسن جلب نمایند.در سال 1389 طی نامه ای گروه نرم افزاری پیوست در خصوص خدمات استقرار و راه اندازی سازمان الکترونیک از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مورد قدردانی قرار گرفت.
دیدگاه عمران و بهسازی شهری ایران


سایت اینترنتی خریدار : www.udro.org.ir