وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات


در سال 1382 همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"توسط مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه، تدوین و تصویب شد . اما به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تابستان سال 1388 و جدا شدن این شرکت مادر تخصصی از مجموعه وزارت ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهادهای حاکمیتی در بدنه وزارت باقی ماند و شرکت ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد .
 


انتخاب سیستمها:
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طي بررسي کارشناسي محصولات موجود در سال 1385، قراردادي را با گروه نرم افزاري پيوست منعقد و طي آن قرار بر اين شد که تا نه ماه اول سال عمليات بخشهاي حسابداري، کنترل نقدينگي، سيستم حقوق و دستمزد، سيستم بودجه و اعتبارات، سيستم حضور و غياب، سيستم داراييهاي ثابت، سيستم كارگزيني و رفاه و سيستم تدارکات وزارتخانه را با استفاده از محصولات پيوست مکانيزه نمايد. اين پروژه به طور موفقيت آميزي در وزارتخانه اجراء شده و رضايتمندي نسبي مديران و کارشناسان وزارت خانه را فراهم آورده است.
 


روند استقرار و پیاده سازی:

سیستمهای حقوق و دستمزد  و کارگزینی قبلی با محاسبات اشتباه مواجه بودند و باید به سرعت جایگزین می شدند . بنابراین این سیستمها نمی توانستند مبنای مقایسه و تست سیستمهای جدید باشند و زمان کوتاهی هم برای جایگزینی و عملیاتی کردن سیستمها در اختیار بود. در این راستا تیمهای مختلف از واحد پشتیبانی پیوست در محل وزارت برای پیاده سازی سیستمهای مالی و منابع انسانی مستقر شدند و همزمان عملیات پیاده سازی فرمولها ، کانورت اطلاعات، تنظیم گزارشها ، ورود بخشهایی از اطلاعات و کنترل عملکرد موازی و تست صحت گزارشهای نهایی را برعهده گرفتند تا نرم افزارها عملیاتی شده و تحویل گردید.
در سال 1388 نیز با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری این وزارت خانه از اولین سازمانهایی بود که قرار شد ظرف مدت کوتاهی قانون را عملیاتی و اجرا کند که این مهم ظرف مدت یک هفته در این مجموعه با همت کارشناسان گروه نرم افزاری پیوست و مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارت خانه انجام شد.در سال 1390 نیز نرم افزار توزیع فیش و احکام الکترونیک کارکنان در نرم افزار صندوق پستی پیوست انجام شد و سرویس های سازمان الکترونیک برای گردش کامل اطلاعات در این مجموعه نصب و راه اندازی گردید.
 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها:

1- یکپارچگی نرم افزارها 
با پیاده سازی سیستم های یکپارچه، گردش اطلاعاتی مانند احکام کارگزینی، اسناد مالی، اطلاعات کارکرد و ... بین نرم افزارهای مختلف و با تائید پرسنل سازمان انجام می شود . این امر سرعت بسیار بیشتر انجام کار ، دقت بالا در انتقال اطلاعات و حذف زمان ورود اطلاعات مجدد و افزایش بهره وری در سازمان را در برداشت.
 
2- منابع اطلاعاتی مشترک 
وجود منابع اطلاعاتی مشترک باعث حذف چندباره وارد کردن اطلاعات پایه در نرم افزارها گردید و ناهمگونی و ناسازگاری اطلاعاتی را از بین برد. این مورد باعث شد تا گزارشهای دقیق تر و کاملتری نیز تهیه گردد.
 
3- توزیع الکترونیک فرمها 
استفاده از ابزارهای گردش فرم در این مجموعه باعث افزایش سرعت پاسخگویی در سازمان گردید و ارائه پورتال تحت وب برای پرسنل وزارت را در برداشت. 
 

دیدگاه این سازمان :
پاسخگو بودن گروه نرم افزاری پیوست به نیازهای روز و پاسخ سریع به آنها و ارائه خدمات پشتیبانی حرفه ای موجبات رضایت مدیران و کارشناسان این وزارت خانه را فراهم آورده است.
 


سایت اینترنتی خریدار:
www.ict.gov.ir