menu

نرم افزار صرافی


 

gray.png مدیریت هوشمند و مکانیزه فرآیند صدور حواله ارزی 

gray.png نظارت بر عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری و سرعت انجام کار

gray.png بایگانی الکترونیکی کلیه مستندات قانونی برای مراجع ذیصلاح 

 

 • فرمهای کاملا داینامیک قابل گردش در کارتابل مدیران و کارشناسان
 • هوشمند سازی فرآیندها با اعمال شرطهای مختلف برای گردش فرمهای حواله
 • پوشش دهی کلیه مراحل نظام گردش کار عملیاتی صرافی بصورت الکترونیک
 • سیستم تحت وب با قابلیت استفاده بر روی انواع مرورگر و سیستم عامل با امنیت بسیار بالا

مدیریت گردش حوالجات ارزی 

 • تعریف افراد موثر در فرآیند انجام حواله از پرسنل و مدیران تا کارگزاران ارزی
 • تعریف مراحل گردش شامل تکمیل، کنترل، تصمیم گیری، دریافت مدارک، انجام حواله و ...
 • تعریف شرطهای مختلف برای هوشمند سازی مسیر گردش فرمها
 • تعریف جانشین و اصلاح و بهینه سازی سریع مسیر گردش کار 

 

استفاده از کارتابل الکترونیک برای گردش حواله ها

 • اختصاص کارتابل الکترونیک به کارشناسان حواله ، مالی، مدیریت و کارگزاران ارزی 
 • انجام عملیات اداری بصورت پراکنده و راه دور در قالب شعب غیر متمرکز
 • الصاق مدارک دریافت شده در مراحل گردش به فرم حواله 
 • سرویس دهی آنلاین و راه دور به مشتریان خاص

 

نظارت و کنترل مراحل انجام کار

 • نظارت و گزارش گیری بر روی سفارش های دریافت شده و مراحل طی شده 
 • شناسایی گلوگاههای کاری و افزایش سرعت انجام کار 
 • ثبت کلیه فعالیت ها در سیستم جهت دریافت گزارشات مدیریتی از عملکرد کارکنان
 • گزارش گیری از زمان انجام کارها و مسیر گردش حواله ها 
 

archive-01.jpg

 

 icons-(1).png

  

 

 

پیاده سازی نسل جدید بایگانی الکترونیک

 • بایگانی مکانیزه برای پرونده خریداران شامل مدارک شناسایی، نمونه امضا و ...
 • بایگانی الکترونیک سوابق حواله ها برای کلیه خریداران به همراه کلیه مدارک مالی
 • بایگانی گزارشهای مالی ، اسناد مثبته مالی، قراردادها و ...
shadows-(2).jpg

 

(Merchandise Based Exchange System(MBES 

 

متداول ترین نگارش سیستم صرافی می باشد که بر اساس استانداردهای حسابداری شماره 8 و 16 ایران و دستورالعملها و توصیه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی توسعه یافته است و درشرکتهایی که غالب عملیات نقدی است مورد استفاده قرار می گیرد دراين نگارش صراف بازرگان ارز تلقي مي گردد و ارز نيز جايگاه كالايي دارد لذا درآمد اصلي مجموعه فروش ارز و هزينه اصلي نيز بهاي تمام شده ارز فروخته شده مي باشد كه به يكي از روشهاي ارزشيابي موجود درسيستم محاسبه مي گردد.
 
 • جامع ترین سیستم صرافی پیاده سازی شده در صرافیهای کل کشور
 • امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران
 • سیستم یکپارچه شامل حسابداری ، خزانه داری ، خرید و فروش ارز و سکه ، کنترل موجودی ارز و سکه
 
استفاده از این نگارش در شرکتهایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر عملیات نقدی می باشد. 
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل اصلی درآمدی محسوب می گردد. 

 
shadows-(1).jpg
 

(Treasury Based Exchange System(TBES

 
این نگارش برمبنای تئوری ارز- نقدینگی با رویکرد رهنمودی استاندارد شماره 16 حسابداری ایران درخصوص ورود ارزشهای جاری درمحاسبات مربوط به ارز و نیز دستورالعملها و توصیه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی ارائه شده است. دراین ویرایش بیشتر به ماهیت نقدی ارز به نسبت ماهیت کالایی آن توجه شده است لذا عملیات کاربر به نحو محسوسی تسهیل گردیده است. به ويژه دربخش حوالجات ارزی (Remittance) علاوه برافزایش کنترلهای داخلی سیستم، سرعت عمل کاربر بسیار ارتقاء یافته است. این تغییر نگرش بطور خاص درگزارشات مالی ومدیریتی سیستم جدید صرافی مشهود است ، توجه به شاخصهای روزانه نرخ ارز (Fair Value)  و نرخ معاملاتی (Position Value) آن و تاثیرشان برثبت رویدادهای مالی نمونه هایی از این تغییرات می‌باشند. 
 
 • جدیدترین سیستم صرافی پیاده سازی شده در صرافیهای کل کشور
 • سیستم یکپارچه شامل حسابداری ، خزانه داری ، مدیریت عملیات صرافی 
 • امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران

استفاده از این نگارش در شرکتهایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر حواله است. 
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل اصلی درآمدی نبوده بلکه تغییرات نرخ ارز عامل درآمد اصلی می باشد.


shadows-(1).jpg

سیستم های مرتبط :​