menu


نرم افزار صرافیTBES

Treasury Based Exchange System

 
این نگارش برمبنای تئوری ارز- نقدینگی با رویکرد رهنمودی استاندارد شماره 16 حسابداری ایران درخصوص ورود ارزشهای جاری درمحاسبات مربوط به ارز و نیز دستورالعملها و توصیه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی ارائه شده است. دراین ویرایش بیشتر به ماهیت نقدی ارز به نسبت ماهیت کالایی آن توجه شده است لذا عملیات کاربر به نحو محسوسی تسهیل گردیده است. به ويژه دربخش حوالجات ارزی (Remittance) علاوه برافزایش کنترلهای داخلی سیستم، سرعت عمل کاربر بسیار ارتقاء یافته است. این تغییر نگرش بطور خاص درگزارشات مالی ومدیریتی سیستم جدید صرافی مشهود است ، توجه به شاخصهای روزانه نرخ ارز (Fair Value)  و نرخ معاملاتی (Position Value) آن و تاثیرشان برثبت رویدادهای مالی نمونه هایی از این تغییرات می‌باشند. 
 
 • جدیدترین سیستم صرافی پیاده سازی شده در صرافیهای کل کشور
 • سیستم یکپارچه شامل حسابداری ، خزانه داری ، مدیریت عملیات صرافی 
 • امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران

استفاده از این نگارش در شرکتهایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر حواله است. 
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل اصلی درآمدی نبوده بلکه تغییرات نرخ ارز عامل درآمد اصلی می باشد.

 

معرفی اطلاعات پایه به صورت کامل ، دقیق و کاربردی  

 • معرفی انواع ارز جهت ثبت عملیات خرید و فروش
 • تعریف انواع موارد قابل خرید و فروش شامل نقد، چک، حواله و ...
 • معرفی خریداران با ثبت اطلاعات کامل شناسایی و نمونه امضا
 • معرفی نرخ برابری ارزها به تفکیک نرخ خرید، نرخ فروش، حواله/نقد و نرخهای مرجع
 • معرفی مراکز مختلف خرید فروش ارز و حواله و کنترل مستقل عملیات آنها
 • تعریف شرح پارامتریک جهت صدور اسناد مکانیزه در حسابداری
 • ثبت اطلاعات کامل ذینفع حوالجات ارزی

 

کنترل دقت و صحت عملیات فروشندگان توسط مدیران 

 • تعیین دسترسی فروشندگان به مراکز مجزای خرید/ فروش ارز و صدور حواله 
 • تفکیک عملیات و منابع در اختیار فروشندگان 
 • امکان تایید عملیات فروش توسط کاربران ارشد 
 • تعریف مجموعه حسابهای امنیتی با تعیین سطح دسترسی برای کاربران

 

ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

 • انجام عملیات تبدیل ارز،نرخ حواله ارز و محاسبه کارمزد حواله در یک فرم 
 • تسویه فاکتور حواله ارزی با فراخوان سند پرداخت و دریافت 
 • انجام عملیات تسعیر ارز به صورت روزانه و صدور خودکار سند مالی مربوط
 • امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و  ارسال کلیه گزارشها به اکسل  
 • امکان ساختن انواع گزارشهای مالی به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارشهای پویا
 • استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط
 • استفاده از جستجو و گزينش در کليه فرم‏ها و گزارشها
  Lights