شركت مهندسي بي تا طرح


شركت مهندسي بي تا طرح نوآور با بكار گيري نيروهای كار آمد و متخصص با مدرك كارشناسي و بالاتر در زمينه هاي طراحي و مهندسي اساسي و تفصيلي , نظارت عاليه , خدمات مهندسي خريد و همكاري در راه اندازي و بهره برداري پلنت هاي صنعتي و خدمات نظارتي به كارفرمايان مختلف و ايجاد فضاي كار مناسب و تجهيزات شركت با به روز ترين امكانات سخت افزاري , قصد ارائه خدمات می نماید . اين شركت با بكار گيري توانايي و تخصص هاي موجود در داخل كشور از يكسو و استفاده از امكانات وارتباطات اينترنتي براي انتقال دانش فني و استفاده از تخصص هاي خارجي از سوي دیگر خدمات خود را ارائه می دهد و با شعار نوآوري در طراحي جایگاه خود را در عرصه ي مهندسين مشاور تثبیت نموده است.
 

انتخاب سیستمها
این شرکت در سال 1384 تیمی از کارشناسان مالی، اداری و فناوری اطلاعات خود را مامور بررسی سیستم های نوین و یکپارچه مالی و اداری نمود تا پیمانکار مناسبی که بتواند پاسخگوی نیاز این شرکت مهندسی مشاور بزرگ در حوزه نرم افزارهای مالی ، بهای تمام شده خدمات، منابع انسانی و اتوماسیون اداری باشد را انتخاب نمایند.این تیم پس از بررسی شرکتهای موجود در بازار نرم افزار ایران ، گروه نرم افزاری پیوست را به عنوان شرکت برتر انتخاب نمود و کار پیاده سازی این نرم افزارها ، را در اواخر سال 1384 به این شرکت سپرده شد.
نرم افزارهای حسابداری مالی، خزانه داری و انبار و تدارکات در حوزه مالی، و نرم افزارهای حقوق دستمزد، پرسنلی و صدور احکام، حضور غیاب و کنترل تردد در حوزه منابع انسانی و نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری در حوزه اداری از مجموعه نرم افزارهای پیوست در این مرحله نصب و راه اندازی شد.
همچنین در سال 1389 در راستای توسعه استفاده از نرم افزار ها و تکنولوژی های جدید، نرم افزار های یکپارچه به ویرایش سازمان الکترونیک پیوست ارتقا یافتند ، که موجب شد سطح بالاتری از یکپارچگی بین نرم افزارها برقرار گردد و ابزارهای جدیدی به این مجموعه افزوده شده و شرکت بیدک به سمت یک شرکت الکترونیک بدون کاغذ (Paperless) سوق داده شود.

 

روند استقرار و پیاده سازی
با توجه به طرح پروژه تیم خبره ای از کارشناسان ارشد مالی از گروه نرم افزاری پیوست ، طراحی کدینگ و نحوه پیاده سازی نرم افزار های مالی را برعهده گرفتند. این تیم به همراه کارشناسان خبره مالی شرکت بیدک ، طراحی فرآیندهای جدید و فرمهای اطلاعاتی و گردش کار را برعهده گرفتند که هدف آن محاسبه بهای تمام شده خدمات مشاوره مهندسی در پروژه های مختلف بود. این پروژه با سفارشی سازی بخشی از سیستم حسابداری ، حقوق و دستمزد و حضور و غیاب همراه بود و با موفقیت انجام گردید.همزمان پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری و منابع انسانی توسط تیم دوم پیاده سازی به صورت موازی انجام شد و برنامه استقرار و عملیاتی شدن نرم افزارها طی مدت شش ماه به انجام رسید.این پروژه پیچیدگیهای بسیاری داشت که به همت کارشناسان و مدیران خبره و حمایت کامل مدیران ارشد شرکت بیدک به نتیجه رسید. در سال 1389 با توجه برخی تغییرات در شرکت، پیاده سازی نظام های جدید مالی و پرسنلی به کارشناسان گروه نرم افزاری پیوست سپرده شد که مطابق نظر مدیران ارشد شرکت بیدک به نتیجه رسید. همچنین سرویس فرم ساز و گردش فرم و سرویس صندوق پستی پیوست نیز در این مرحله راه اندازی گردید.
 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها 
1- پیاده سازی نظام محاسبه بهای تمام شده خدمات و پروژه
2- راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و فرهنگ گردش الکترونیک مستندات
3- نظارت کامل مدیران ارشد بر عملیات گردش اطلاعات سازمانی
4- افزایش بهره وری سازمانی و سرعت پاسخ گویی واحدها
5- راه اندازی فرم های الکترونیک سازمانی و گردش هوشمند فرمها در شرکت
6- توزیع الکترونیکی فیش و احکام پرسنل در سرویس صندوق پستی پیوست
7- یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی، منابع انسانی و اداری، و انجام گردش الکترونیکی اطلاعات بین نرم افزارها

 

دیدگاه این سازمان
مجموعه محصولات اتوماسیون سازمانی پیوست خشنودی مجموعه مدیران و پرسنل شرکت بی تا طرح را جلب نموده است.
 

سایت اینترنتی سازمان خریدار
www.bidec.co