چرا پيوست


 
gray.png  ويژگيهای فنی
 • انعطاف و اندازه پذیری جهت پوشش نیازهای شرکتها و سازمانهای بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی
 • كيفيت و قابليت اطمينان بالای محصولات
 • بهره گيری از آخرين روشها و تكنولوژيهای توليد و توسعه نرم افزار
 • بهبود مستمر تكنولوژی محصولات و سفارشی سازی مطابق با نيازهای خريدار
 • التزام عملی به پروسه ارتقاء و روزآمد کردن مستمر محصولات در پاسخ به پیشنهادات دریافتی از خریداران

 

gray.png  ويژگيهای کاربردی
 • پوشش نسبتا كامل نيازهای مالی و اداری سازمان در قالب بيش از 40 زيرسيستم اداری مالی
 • همگن و زیبا بودن واسط کاربری برنامه در زیر سیستمهای مختلف و سهولت کار با سیستم
 • ثبت كليه عمليات كاربران و امكان تنظيمات خاص هر فرم جهت اعمال كنترلهای داخلی
 • امكان بهره گيری از محيط گزارش ساز پیوست و تعيين محتوی و فرم گزارشهای مورد نظر
 • امكان نگهداری اطلاعات مالی و سازمانی هر تعداد موسسه مستقل با خريد يك نسخه نرم افزار
 • ارتباط كليه برنامه ها از طريق زير ساخت سازمان الکترونیک پیوست
 • ارسال و دريافت كليه اسناد و گزارشهای سيستمهای مختلف در كارتابل سمتهای مختلف سازمانی
 • امكان استفاده از بایگانی و مديريت اسناد متمركز پيوست جهت آرشیو كليه اسناد و مدارك مالی و اداری در سطح سازمان
 • پشتيبانی از سیستمهای مالی، مدیریت منابع انسانی و اتوماسیون سازمانی به صورت متمركز و گسترده

 

gray.png  خدمات پشتیبانی
 • پشتوانه 15 سال تجربه و سوابق اجرايی متعدد در بيش از 4700 شرکت و موسسه دولتی و خصوصی
 • خدمات پس از فروش مناسب و نمايندگی های فروش و پشتیبانی مختلف در مراكز استان ها
 • ارائه خدمات الکترونيک در قالب سيستم ثبت تیکت و پاسخگویی برخط پشتیبانی Online Support
 • دسترسی به پایگاه دانش محصولات و اطلاعات آخرین ویرایش محصولات
 • ارائه خدمات از راه دور Remote Service از طريق بستر ارتباطی امن VPN
 • استقرار سیستم بر مبنای تطبیق امکانات برنامه با نیازهای سازمان 
 • تعهد به رفع اشکال احتمالی آتی در برنامه های خریداری شده بدون نیاز به قرارداد پشتیبانی
 • استقرار واحد مراقبت از خریدار جهت بررسی ویژه و فوری درخواستهای ارائه شده توسط خریداران 
 
gray.png  فروش
 • تضمین برگشت محصولات تا 90 و 9 روز پس از خرید بدون کسر هرگونه هزینه 
 • قيمتهای بسیار مناسب و رقابتی متناسب با کیفیت و کارایی محصولات
 • يكسال خدمات رايگان و ارتقاء برنامه ها به آخرين ويرايش توليدی
Lights