مقالات کوتاه پیرامون کسب و کار


بسیاری از ما در دنیای رقابتی که به سرعت در حال تغییر است مشغول به کار هستیم، این در حالیست که روزانه مدیران با حجم وسیعی از اطلاعات بمباران می شوند و با وجود محدودیت زمان لازم است تا این اطلاعات برای پیشبرد کسب و کار و دستیابی به  موفقیت هایی در مقیاس بالا ، در محیطی مثبت جهت یادگیری به کار گرفته شود تا به رشد حرفه ای همه کارکنان یک سازمان کمک کند. در این راستا می بایست تفاوت خلق کنید، لازم نیست تا راه جدید و نرفته ای را امتحان کنید تا در رقابت پیروز باشید بلکه کافیست در رقابت باقی بمانید و فاصله ی بین "آنچه هست" و "آنچه باید" را به حداقل برسانید. تجارب برندهای بزرگ و افراد موفق کسب و کار، مسیرآینده را تا اندازه ای برایتان روشن خواهد کرد تا بتوانید راه آنها را به سمت آینده ای درخشان دنبال کنید. با ایجاد محیطی برای به اشتراک گذاشتن ایده های گوناگون فرصت های کلیدی برای پیشرفت در اختیار کارمندان خود قرار خواهید داد. اشتراک گذاری اطلاعات و دانش موجب تسهیل قابلیت های تصمیم گیری در کارمندان ، تحریک فرهنگ در راستای ارتقا فرهنگ سازمانی و ایجاد سازمانی یادگیرنده خواهد شد. برای رسیدن به پتانسیل حداکثری کارکنان وجود چنین استراتژی مدیریتی ، قوی و پویا حیاتی ست. به خاطر داشته باشید که دانش قدرتمند است و همانند سوختی برای پیشبرد کسب و کار شما عمل می کند.
مقالات کوتاه "پیرامون کسب و کار" تلاش دارد با به اشتراک گذاشتن تجارب و ایده های ارزشمند(برگرفته از منابع معتبر) در پیمودن مسیر موفقیت کسب و کار به کلیه همکاران و خوانندگان کمک کند.