خزانه داری

خزانه داری < گروه محصولات مالی
این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است:
بخش اطلاعات سند:
0- شماره سند 1- تاریخ سند 2- حساب دریافت/پرداخت کننده 3- شرح سند 5- حساب صندوق 6- مبلغ کل 7- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده 8- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده 9- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده 10-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده 11-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده 15- نام طرف حساب 16- شماره تلفن طرف حساب 17- کد اقتصادی طرف حساب 18- نشانی طرف حساب 19-نام شرکت 20-شماره اقتصادی شرکت 21-نشانی شرکت 22-شماره تلفن شرکت 23-شمار نمابر شرکت 24-پست الکترونیک شرکت 25- تفصیلی طرف حساب 26- کدملی طرف حساب 27- توضیحات طرف حساب 28- نمابر طرف حساب 29- ایمیل طرف حساب 30- کدپستی طرف حساب 31- تلفن همراه طرف حساب 32**38 * 39- تنظیم کننده سند 40-جمع هزینه ها 
(سایر اطلاعات سند) 41- متن یک 42- متن سه  43- متن چهار  44- متن هفت  45-متن پنج 46-متن هشت 47-متن شش 48-**51 * 52- متن نه 53- متن ده 54- متن یازده 55-متن دو 56- شماره سند مالی مرتبط
بخش اطلاعات آرتیکلهای سند:
0-شماره  1- مبلغ  2- تاریخ دریافت/پرداخت 3- نام بانک  4-حساب چک(اسناد دریافتنی/پرداختنی)  5- حساب بانک 6- نام حساب بانک 7- نام ارز 8- مقدار ارز 9- نرخ ارز 10- توضیحات 11 -نوع آیتم(چک، سفته و...) 12- شماره دفتر
نکته: منظور از آرتیلکهای سند اقلام دریافتنی/پرداختنی شامل چک، سفته، اسناد تضمینی، واریزی به بانک و ... می باشد.
 
در سیستم خزانه داری در فرم " گزارش وضعیت نقدینگی" این امکان وجود دارد که سفته های ثبت شده در خزانه داری را در این گزارش نمایش داده نشوند.
برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی " مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "گزارش وضعیت نقدینگی" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "عدم نمایش سفته " را فعال کنید.  
با فعال کردن این چک باکس سفته های ثبت شده در خزانه داری  در این گزارش نمایش داده نخواهند شد.
در سیستم خزانه داری پیوست  این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از منوی خزانه داری، زیر منوی گزارش ها ، گزارش" کاردکس نقدینگی " را انتخاب کنید.
2- دوره مالی و مرکز خزانه داری مورد نظر را از داخل لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید.
با انجام این مراحل گزارش مورد نظر نمایش داده خواهد شد.
نکته 1: برای تهیه این گزارش روی همه مراکز خزانه داری کافیست گزینه "همه مراکز خزانه داری" را از داخل لیست "نوع" انتخاب نمایید
نکته 2: جمع سطری و ستونی نیز در بدنه گزارش مندج شده است.
این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود.
جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از ایجاد تا ثبت، می بایست تنظیمی در سیستم اعمال کنید تا امکان رسیدگی به اسناد پرداخت فعال شود . این تنظیم از طریق منوی امکانات و طی مراحل زیر قابل انجام است.
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2-  نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "امکان رسیدگی به سند پرداخت" را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم پس از صدور سند پرداخت امکان ثبت برگه وجود نداشته و به جای دکمه ثبت "ارسال جهت رسیدگی" مشاهده خواهدشد.
5- در این حالت، اسناد پرداخت پس از طی مراحل تایید، در آخرین مرحله توسط  کاربر مجاز ثبت شده و سند مالی در مرحله نهایی برای آن ایجاد می گردد
برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا با کاربر مدیر، وارد منوی امکانات / مدیرت کاربران شوید.
2- کاربر مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی دکمه  ویرایش کلیک کرده، گروه کاربری نمایش داده خواهد شد.
3-از منوی مدیریت کاربران گزینه گروههای کاری را برگزیده و سپس گروه کاربری کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
4-در صفحه ویرایش گروه کاری ، از سمت راست در قسمت فرمهای زیر سیستم ،سیستم خزانه داری و شماره 012 (گزارش وضعیت نقدینگی) را انتخاب نموده و از سمت چپ در قسمت زردرنگ گزینه شماره 5 (عدم نمایش اسناد تضمینی ) را فعال کنید .
5- برای ثبت تغییرات بر روی دکمه "ذخیره تغییرات" کلیک کنید
با این کار هنگامی که منوی گزارش نقدینگی بازشود اسناد تضمینی نمایش داده نخواهند شد.
موارد 1 تا 5 از 36 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|