يكسان سازي تاريخ برگه ريالي و مقداري پس از فراخوان كردن برگه مقداري در سیستم انبار و کالا چگونه است؟

يكسان سازي تاريخ برگه ريالي و مقداري پس از فراخوان كردن برگه مقداري در سیستم انبار و کالا چگونه است؟ < انبار و کالا < گروه محصولات مالی

2229 | يكسان سازي تاريخ برگه ريالي و مقداري پس از فراخوان كردن برگه مقداري در سیستم انبار و کالا چگونه است؟

تاریخ ثبت : 1393 دی چهارشنبه, 17

در سیستم انبار و کالای پیوست برای سهولت در عملیات، جلوگیری از اشتباهات کاربری در تعیین تاریخ فرم ها و عدم نیاز به تغییر دستی تاریخ این امکان وجود دارد که بتوان تنظیمی در سیستم اعمال کرد تا تاریخ برگه های ریالی و مقداری به صورت خودکار، یکسان سازی شود. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا "ورود کالا" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "یکسان سازی تاریخ سند ریالی با سند مقداری هنگام فراخوانی سند مقداری" را فعال کنید.
با اعمال این تیک هنگام فراخوانی برگه های مقداری  در فرمهای ریالی سیستم تاریخ برگه ریالی را با برگه مقداری یکسان می کند
نکته: این تنظیم در فرم های خروج کالا  و فاکتورهای خرید و فروش سیستم بازرگانی نیز وجود دارد .
  
نرم افزار هاى مرتبط :
مطالب مرتبط :