انبار و کالا

انبار و کالا < گروه محصولات مالی
در فرم ایجاد آرتیکل فاکتور فروش لیست کلیه کالاها نمایش داده می شود. در مواقعی که  تعداد كالاها زياد است و اسامي آنها شبيه به هم هستند، با اعمال تنظیمی برای گروه های کاری می توان ترتیبی اتخاذ کرد که تنها کالاهای داری موجودی در این لیست نمایش داده شوند تا جستجو و انتخاب کالای مورد نظر ساده تر گردد. برای فعال سازی این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. 
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی " مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی  "فاکتور فروش" را انتخاب کنید. 
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "فقط نمایش کالاهایی که موجودی دارند " را فعال کنید.   
 
در سیستم انبار و کالای پیوست برای سهولت در عملیات، جلوگیری از اشتباهات کاربری در تعیین تاریخ فرم ها و عدم نیاز به تغییر دستی تاریخ این امکان وجود دارد که بتوان تنظیمی در سیستم اعمال کرد تا تاریخ برگه های ریالی و مقداری به صورت خودکار، یکسان سازی شود. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا "ورود کالا" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "یکسان سازی تاریخ سند ریالی با سند مقداری هنگام فراخوانی سند مقداری" را فعال کنید.
با اعمال این تیک هنگام فراخوانی برگه های مقداری  در فرمهای ریالی سیستم تاریخ برگه ریالی را با برگه مقداری یکسان می کند
نکته: این تنظیم در فرم های خروج کالا  و فاکتورهای خرید و فروش سیستم بازرگانی نیز وجود دارد .
در سیستم انبار و کالا در کاردکس مقداری این امکان وجود دارد که نمایش کالا ها را به انبار انتخاب شده محدود نمود. برای تنظیم این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا  "کاردکس مقداری" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه " انتخاب کالا بر اساس انبار انتخاب شده" [شماره 2] را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم  اگر کالا ها را به انبار های موجود وابسته شده باشند در کاردکس مقداری هنگام جستجوی کالا فقط لیست کالاهایی که به انبار انتخاب شده وابسته می باشند نمایش خواهد شد.
این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فرم و مرتبط با آرتیکلهای فرم قابل طبقه بندی است:
بخش اطلاعات فرم:
0-شماره برگه 1-تاریخ 3-نام انبار 5-شرح 7-نام سازمان 13-شماره سفارش 14-تاریخ سفارش 15-حساب مقابل 16-تفصیلی یک 17-تفصیلی دو 18-تفصیلی سه 19-تفصیلی چهار 20-تفصیلی پنج
بخش اطلاعات آرتیکلهای فرم:
0-كد كالا  1-نام كالا  2-مقدار  3-واحد اصلي 4-قيمت واحد  5-قيمت كل  6-مقدار فرعي 7-ملاحظات 8-حساب مقابل 9- تفصیلی یک 10-تفصیلی دو 11-تفصیلی سه 12-تفصیلی چهار 13-تفصیلی پنج 14-نام ارز 15-مقدار ارز
به طور پیش فرض انتخاب حساب در برگه های مقداری انبار الزامی نیست ولی می توان با توجه به الزامات سازمانی و کنترلهای داخلی سازمان، انتخاب حساب را برای کاربر الزامی کرد. برای این کار مراحل ذیل را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار  "رسید انبار" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "امکان ثبت برگه بدون حساب " [شماره 10] را غیر فعال کنید.
با غیر فعال کردن تیک این تنظیم انتخاب حساب مقابل در فرم رسید / حواله انبار اجباری خواهد شد.
نکته: در شرایط اجباری بودن انتخاب حساب درصورتی که کاربر مقداری برای حساب مقابل انتخاب نکند سیستم با نشان دادن پیغام خطا از ثبت رسید/ حواله جلوگیری خواهد کرد.
موارد 1 تا 5 از 60 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|