گروه محصولات صرافی

گروه محصولات صرافی
جهت ارسال ارز از طریق یک بانک به حساب فرد یا شرکت در بانک مقصد از حواله ارزی(Remittance) استفاده می گردد. در همه این روشها، ارسال کننده پول ابتدا ازاینکه بانک مقصد دارای کد رهگیری یا سوییفت معتبر می باشد اطمینان حاصل کرده و سپس واحد پول ارسالی را تعیین می کند و معادل آن را بر مبنای واحد پول بانک مبدا جهت ارسال حواله تحت عنوان حواله رمیت تحویل بانک می دهد.حواله های فوق از طریق بانک ثالثی ( که بر مبنای واحد پول ارسالی متغیر می باشد) به بانک مقصد میرسد و بسته به نوع حساب شخص یا شرکت در بانک مقصد به واحد پول رایج تبدیل شده و یا در حساب ارزی وی/شرکت ثبت می شود.
حواله ارزی به دو نوع T/T و D/D از لحاظ نحوه و زمان انتقال ارز تقسیم می شود:
1- T/T مخفف(Telegraphic Transfer)  در این روش انتقال ارز به صورت سریع در وجه ذینفع از طریق شبکه سویفت انجام می شود.
2- D/D مخفف(Demand Draf) این روش در واقع به مفهوم پرداخت یک حواله/برات ارزی به تاریخ آینده است و متعهد تحویل مقدار مشخصی ارز به ذینفع در آینده را می پذیرد.
نکته 1: حواله T/T در سیستم صرافی پیوست به نام حواله مستقیم و حواله D/D به نام حواله غیر مستفیم شناخته می شود.
نکته 2: به هر یک از این عملیات کارمزدی تعلق می گیرد که در مورد T/T معمولا کارمزد بیشتری دریافت می شود.
 
به عملیات تبدیل پول ملی یک کشور به پول ملی سایر کشورها معامله ارزی گفته می شود. این معاملات به سه نوع عمده تقسیم می شود.
1- معاملات نقدی(Spot Transactions)
معاملات ارزی که سررسید مبادله از حداکثر چند روز بیشتر نشود. این نوع معاملات به صورت مستقیم(تعیین نرخ مبادله ارز مبدا به ارز مقصد) یا غیر مستقیم(تعیین نرخ مبادله بر حسب دلار آمریکا) انجام می شود.
2- معاملات سلف(Future Transactions)
معاملات ارزی که سررسید آنها بیش از چند روز باشد. این نوع معاملات در دوره های یک تا چند ماهه و برخی مواقع بیش از یکسال انجام می شود. هدف از این نوع معاملات پرهیز از ریسک نوسان نرخ ارز می باشد. 
3- معاملات تعویضی(Swap Transactions)
معاملات تعویضی عبارتند از ترکیب یک معامله نقدی و یک معامله سلف که به طور همزمان و در ارتباط با هم انجام می شود. هدف از این نوع معاملات پرهیز از مخاطرات نوسان نرخ ارز و نیز پوشش وضعیت منفی یک حساب ارزی با موجودی مثبت ارزی حسابهای دیگر و نیز انجام آربیتراژ(خرید یک ارز با نرخ ارزان از یک بازار و فروش آن با نرخ بالا در بازار دیگر) می باشد.
برای تعیین حدود قیمت خرید فروش ارز به ترتیب زیر عمل می کنیم:
1- در فرم معرفی ارز دگمه "معرفی نرخ ارز" را کلیک می کنیم.
2- با ایجاد ردیف جدید مبلغ حداقل و حداکثر نرخ ارز و نیز نرخهای هشت گانه ارز را تعیین می کنیم.
برای کنترل حد پایین وبالای نرخ ارز از تنظیمات کاربری مرتبط با فاکتور خرید و فروش ارز در سیستم صرافی استفاده می کنیم. تنظیمات شماره 10 و 11 فرمهای "فاکتور فروش ارز" و "فاکتور خرید ارز" برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این تنظیمات می توان حدپایین و حدبالای نرخ خرید و فروش ارز را به تفکیک و مستقل از هم کنترل نمود. 
نکته 1: حد پایین و بالای نرخ ارز هنگامی قابل مقدار دهی است که نرخ برابری ارز با ارز پایه تعیین می شود.
نکته 2: حدود نرخ ارز با توجه به تاریخ موثر نرخ ارز و نیز تاریخ خرید  وفروش کنترل می شود.