حوزه محصولات منابع انسانی

حوزه محصولات منابع انسانی < عمومی کلیه محصولات
برای اینکه در زمان تهیه فرم چاپی کاربر تنها قادر باشد عملیات چاپ را روی فرم چاپی پیش فرض انجام دهد و نتواند سایر فرم های چاپی موجود را انتخاب کند، مراحل زیر را دنبال کنید : 
1- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و برروی کلید "گروه های کاری" کلیک کنید.
2- در فرم باز شده برروی گروه کاری مورد نظر دوبار کلیک کنید.
3- در فرم باز شده برروی کلید "تنظیمات عمومی مرتبط با گروه کاری" کلیک کنید.
4- در کادر "تنظیمات عمومی مرتبط با نرم افزار" چک باکس "عدم امکان انتخاب فرم گزارش" را مارک کنید.
با اینکار کاربران عضو این گروه کاری، تنها قادر خواهند بود عملیات چاپ را بر اساس فرم چاپی پیش فرض انجام دهند.
نکته : فرم چاپی پیش فرض برای هر کاربر می تواند متفاوت باشد و برای تعیین فرم چاپی پیش فرض برای هر کاربر کافی است قبل از انجام مراحل ذکر شده در بالا، وارد فرم مورد نظر شوید و با استفاده از کلید ترکیبی Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده" شوید و فرم چاپی مورد نظر را انتخاب و بروی کلید "به عنوان پیش فرض" کلیک کنید. 
 
برای اعطای دسترسی به واحد های سازمانی  مراحل زیر را دنبال کنید: 
1- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "دسترسی ویژه کاربران" کلیک کنید.
2- در فرم باز شده در کادر "کاربر" بخشی از نام کاربر مورد نظر خود را تایپ و کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.
3- از لیست بازشدنی "نوع"، عنوان "واحد های سازمانی" را انتخاب کنید و سپس بر روی واحد سازمانی مورد نظرتان 2 بار کلیک نمایید و یا برروی کلید "دسترسی به همه" (برای دسترسی به تمامی واحدها )کلیک کنید.
4- با این کار نام واحد های انتخابی و یا "همه واحدها"( در صورت دسترسی به تمامی واحدها ) در لیست دسترسی ها در سمت چپ فرم افزوده خواهد شد. سپس برروی کلید "ذخیره" کلیک کنید. 
با انجام مراحل بالا، کاربر مورد نظر در در تمامی فرم ها در لیست باز شونده " واحد"  قادر به مشاهده  واحد های سازمانی  اعطا شده،خواهد بود.
در سیستم حقوق و دستمزد، کارگزینی و حضور و غیاب تنها کاربرانی قادر به ایجاد و ویرایش فرمول های محاسباتی خواهند بود که دسترسی تعییر فرمول های محاسباتی به آنها اعطا شده باشد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : 
1- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "دسترسی ویژه کاربران" کلیک کنید.
2- در فرم باز شده در کادر "کاربر" بخشی از از نام کاربر مورد نظر خود را تایپ و کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.
3- از لیست بازشدنی "نوع"، عنوان "تغییر فرمولهای محاسباتی" را انتخاب و برروی کلید "دسترسی به همه" کلیک کنید.
4- با این کار عنوان "تغییر فرمولهای محاسباتی" به لیست دسترسی ها در سمت چپ فرم افزوده خواهد شد سپس برروی کلید "ذخیره" کلیک کنید. 
با انجام مراحل بالا، کاربر مورد نظر قادر به ایجاد و ویرایش فرمول های محاسباتی خواهد بود.
هر کاربر تنها قادر به مشاهده و تهیه گزارش های پارامتریکی خواهد بود که به آنها دسترسی داشته باشد. برای ایجاد دسترسی کاربر به عناوین گزارش های پارامتریک مراحل زیر را دنبال کنید : 
1- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و برروی کلید "دسترسی ویژه کاربران" کلیک کنید.
2- در فرم باز شده در کادر "کاربر" بخشی از از نام کاربر مورد نظر خود را تایپ و کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.
3- از لیست بازشدنی "نوع"، عنوان "دسترسی به گزارشهای پارامتریک" را انتخاب کنید با این کار عناوین گزارش های ساخته شده در گزارش های پارامتریک نمایش داده خواهد شد.
4- برروی هر یک از عناوینی که می خواهید به کاربر مربوطه دسترسی دهید دوبار کلیک کنید تا به لیست دسترسی ها در سمت چپ فرم افزوده شود.
5- پس از تکمیل لیست دسترسی ها برروی کلید "ذخیره" کلیک کنید. با استفاده از کلید "دسترسی به همه" می توانید دسترسی به همه گزارش ها را برقرار کنید.
فرض کنید، می خواهیم در پرینت گزارشی، شماره چک که مقادیر متغیری به خود تخصیص می دهد، نمایش دهیم،
 در این صورت می توان از امکان مقادیر ورودی توسط کاربر استفاده کرد، به این صورت که:
در تغییر فرم Expresion اي انتخاب کرده با Alt+E در قسمت عبارت محاسبات، نوعش را (UserEntry(AliasName  قرار مي دهيم
 و در داخل پرانتز به جاي AliasName  نام عامل ورودي را تايپ مي کنيم، مثلا: (شماره چک)UserEntry در این صورت، به هنگام 
پیش نمایش گرفتن گزارش، فرمی به نام "دریافت اطلاعات از کاربر"، که در آن باکس ورودي اي با نام شماره چک موجود است،
 باز می شود، هر چه در اين باکس وارد کنيم در پرينت نمايش داده خواهد شد.
موارد 1 تا 5 از 6 مورد
 |<  < 1 - 2  >  >|