سیستم عامل

اگر بخواهیم که دسترسی کاربر ویندوز را به رجیستری محدود کنیم، می توانیم به طریق زیر عمل کنیم:
1- از منوی Run، دستور GPEdit.msc را  (Group Policy Editor) را اجرا می نماییم.
2-سپس از پنجره باز شده در مسیر:
User Configuration --> Administrative Templates --> System --> Prevent Access To Registry Editing Tools می توان این عدم دسترسی را Enable نمود. با این کار، User دیگر به رجیستری دسترسی نخواهد داشت و در صورت اجرای Regedit با پیغام خطای: Registry Editing has been disabled By your Administrator مواجه خواهند شد.
نکته 1: با این کار دسترسی تمامی User ها نسبت به رجیستری بسته می شود.
نکته 2: اگر بخواهیم برای User خاصی این محدودیت را اعمال کنیم، می توانیم که دسترسی به Regedit.exe را در System32 از طریق تنظیم Security ویندوز محدود نماییم.