پایگاه دانش

در سازمان هایی که محاسبه حقوق آنها به صورت توزیع شده انجام می شود(محاسبه حقوق واحد های مختلف توسط کاربرهای مختلف انجام می شود)  احتمال عدم محاسبه برای برخی پرسنل وجود دارد. از این رو در سیستم حقوق و دستمزد پیوست این امکان وجود دارد که در فرم محاسبه حقوق به لیست پرسنلی که محاسبه حقوق برایشان انجام نشده است دسترسی داشت. برای استفاده از این امکان کافیست:
1- از منوی حقوق پرسنل برروی  فرم" محاسبه حقوق پرسنل" کلیک کنید و یا از کلید ترکیبی Ctrl+A استفاده نمایید.
2-با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM گزینه " لیست پرسنلی که محاسبه حقوق برای آنها انجام نشده " را انتخاب کنید.
به این ترتیب می توان گزارشی از پرسنلی که حقوق عادی برای آنها محاسبه نشده است را در اختیار داشت.
نکته: نحوه عملکرد این امکان در فرم محاسبه حقوق معوق مشابه محاسبه حقوق عادی می باشد.
 
برای جستجوی پیشرفته نامه در کارتابل تحت وب کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید
1- در کارتابل تحت وب در جعبه متنی موجود در بخش فوقانی کارتابل جاری، کلیک کرده و گزینه "جستجوی پیشرفته" را انتخاب کنید.
2- سپس در فرم "جستجوی پیشرفته"، از لیست کشویی نوع موجودیت، گزینه ی نامه را انتخاب نمایید.
3- پس از وارد کردن مشخصات نامه مورد نظر به منظور انجام جستجو نیز می بایست فرمان "جستجو" را از نوار ابزار انتخاب کنید.
بدین ترتیب میتوان با توجه به دسترسی های موجود اعم از دبیرخانه، حوزه و کارتابل و مقداردهی به سایر گزینه های موجود، جستجوی مورد نظر را انجام داد.
نکته 1: منظور مقداردهی به گزینه هایی غیر از لیست های کشویی (Combobox) که از نوع متنی نیستند، می توان بخشی از عنوان مورد نظر را تایپ و از لیست ظاهر شده گزینه مورد نظر را انتخاب کرد
نکته 2: مقداردهی به گزینه های جستجوی متن اعم از چکیده، عنوان، توضیحات و محتوا مطابق با روش جستجو در ویندوز، به صورت گذاردن تیک (Checkmark) در هریک امکانپذیر می باشد.
با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود بدون تعیین ساختار از پیش تعریف شده اقدام به ورود اطلاعات سایر مزایا / سایر کسور به سیستم نماید. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید.
1- فرم "تخصیص سایر مزایا" یا "تخصیص سایر کسور" را از منوی اطلاعات محاسبه حقوق باز نمایید.
2- بر روی "دکمه انتقال از فایل " کلیک کنید و  فایل اکسل مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
3- سپس در فرم" ورود اطلاعات " نمایش داده شده نوع عامل سایر مزایا/ سایر کسور مورد نظر را انتخاب نمایید.
4- مقادیر تاریخ شروع و پایان مورد نظر را در دو فیلد مربوط به تاریخ ثبت نمایید.
5- در نهایت بر روی دکمه تایید کلیک کنید.
نتیجه ورود اطلاعات در فرمی شامل مجموع ردیف های وارد شده و مجموع عامل سایر مزایا/سایر کسور نمایش خواهد داد.
نکته: ساختار فایل اکسل می بایست به صورتی باشد که ستون اول کد پرسنلی و ستون دوم مقدار عامل باشد.
 
با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود بدون تعیین ساختار از پیش تعریف شده اقدام به ورود اطلاعات یک عامل کارکرد به سیستم نماید. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- فرم "کارکرد ماهانه" را از داخل منوی اطلاعات محاسبه حقوق باز کنید و یا از کلید ترکیبی Ctrl+X استفاده نمایید.
2- بر روی دکمه "فایل کارت ساعت" کلیک کنید تا فرم "خواندن اطلاعات کارکرد از کارت ساعت" احضار شود.
3-مسیر فایل اکسل مورد نظر را با فشردن دکمه "O" انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه " انتقال عامل خاص" کلیک کنید تا فرم ورود اطلاعات کارکرد نمایش داده شود.
4-عامل کارکرد مورد نظر جهت عملیات انتقال را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه تایید کلیک کنید.
با این کار بدون تعیین ساختار از پیش تعریف شده اطلاعات یک عامل کارکرد به سیستم وارد خواهد شد و در نهایت نتیجه ورود اطلاعات در فرمی که شامل مجموع ردیف های وارد شده و مجموع عامل کارکرد می باشد نمایش خواهد داد.
نکته: ساختار فایل اکسل می بایست به صورتی باشد که ستون اول کد پرسنلی و ستون دوم مقدار عامل باشد.
ثبت گروهی فاکتورهای بازرگانی زمانی مورد نیاز خواهد بود که بنا به دلایلی نظیر ارسال گروهی فاکتورها از شرکت دیگر یا استفاده از امکان کپی فاکتورها، تعدادی فاکتور در حالت ثبت نشده قرار داشته باشند برای ثبت گروهی اسناد بازرگانی مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- ابتدا از منوی بازرگانی ،وارد فرم "دفتر خرید و فروش" شوید.
2-فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب کنید
3-با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM، گزینه  "ثبت گروهی فاکتورهای انتخابی" را انتخاب نمایید
4- بعد از انتخاب ثبت گروهی اسناد ، پنجره انتخاب سند حسابداری مشاهده خواهد شد که می توان با استفاده از آن از بین اسناد حسابداری موجود ، سند دلخواه را انتخاب نمود .
نکته : جهت انجام این عملیات می بایست دسترسی امکان ثبت گروهی برای کاربر فعال شود.  برای این منظور با نام کاربری مدیر سیستم در مدیریت گروههای کاری، زیر سیستم بازرگانی، فرم دفتر خرید فروش (شماره 008 از سمت راست) ، را انتخاب نموده و در قسمت تنظیمات مرتبط با گروه کاری "امکان ثبت گروهی فاکتورها" را فعال نمایید.
موارد 41 تا 45 از 1022 مورد
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|