پایگاه دانش

در سیستم انبار و کالای پیوست برای سهولت در عملیات، جلوگیری از اشتباهات کاربری در تعیین تاریخ فرم ها و عدم نیاز به تغییر دستی تاریخ این امکان وجود دارد که بتوان تنظیمی در سیستم اعمال کرد تا تاریخ برگه های ریالی و مقداری به صورت خودکار، یکسان سازی شود. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا "ورود کالا" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "یکسان سازی تاریخ سند ریالی با سند مقداری هنگام فراخوانی سند مقداری" را فعال کنید.
با اعمال این تیک هنگام فراخوانی برگه های مقداری  در فرمهای ریالی سیستم تاریخ برگه ریالی را با برگه مقداری یکسان می کند
نکته: این تنظیم در فرم های خروج کالا  و فاکتورهای خرید و فروش سیستم بازرگانی نیز وجود دارد .
این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود.
جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از ایجاد تا ثبت، می بایست تنظیمی در سیستم اعمال کنید تا امکان رسیدگی به اسناد پرداخت فعال شود . این تنظیم از طریق منوی امکانات و طی مراحل زیر قابل انجام است.
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2-  نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "امکان رسیدگی به سند پرداخت" را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم پس از صدور سند پرداخت امکان ثبت برگه وجود نداشته و به جای دکمه ثبت "ارسال جهت رسیدگی" مشاهده خواهدشد.
5- در این حالت، اسناد پرداخت پس از طی مراحل تایید، در آخرین مرحله توسط  کاربر مجاز ثبت شده و سند مالی در مرحله نهایی برای آن ایجاد می گردد
این امکان در سیستم فراهم شده است که بتوان دسترسی های کاربر را به مدیریت اطلاعات حسابها در سطوح مختلف مدیریت نمود بدین صورت که مثلاً با اعمال تنظیم عدم امکان مدیریت اطلاعات حسابهای کل برای یک گروه کاری کاربران مربوطه امکان ایجاد ، ویرایش و حذف حسابهای سطح کل را نخواهند داشت. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "مدیریت حسابها"  را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "عدم امکان مدیریت اطلاعات حساب های کل/معین/تفصیلی " را فعال کنید
نکته: این امکان در فرم "مدیریت تفصیلیها (5) "نیز طراحی شده است . با توجه به اینکه حسابهای تفصیلی به صورت n سطحی تعریف می شوند اعمال این دسترسی فقط برای سطح آخر فعال می باشد.
در سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که هنگام رجوع به فرم ارتباط حساب و تفصیلی ، درختواره تفصیلی ها قابل مشاهده نبوده و فقط حسابهای سطح اول نمایش داده می شود.
برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "ارتباط حساب و تفصیلی ها"  را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "امکان نمایش تفصیلی ها سطح پایینتر با کلیک کاربر"(شماره 1) را فعال کنید
با فعال کردن این تنظیم شاهد افزايش سرعت نمايش فرم ارتباط حسابها و تفصيليها در حالت هاي بسيار پر تعداد حساب و تفصيلي خواهید بود. جهت مشاهده زیر مجموعه  یک سطح، نیاز به کلیک بر روی حساب سطح بالاتر می باشد.
در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان دسترسی کاربران به گزارش های پارامتریک را تعیین کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را طی کنید:
1 -از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خرید و فروش  "گزارش پارامتریک بازرگانی" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "عدم امکان مدیریت گزارش های تعریف شده" شماره(1) را فعال کنید.
فعال کردن تنظیم عدم امکان مدیریت گزارشهای تعریف شده باعث می شود که کاربر در گزارشات پارامتریک بازرگانی تنها امکان تهیه و مشاهده گزارش را داشته باشند و دسترسی به تغییر پارامترهای تعیین شده برای گزارش را نداشته و امکان ایجاد گزارش جدید را نیز نداشته باشد.
نکته: این تنظیم برای فرم گزارش پارامتریک کالا نیز وجود دارد.
موارد 26 تا 30 از 1022 مورد
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|