پایگاه دانش

در سيستم حقوق و دستمزد امکان بررسي اطلاعات در قالب 7 گزارش فراهم شده است. این گزارش پس از انجام محاسبات حقوق هر ماه به کاربر کمک خواهد کرد تا کنترل دقیق ترو ساده تری بر روی محاسبات داشته باشد و از صحت عملیات های کاربری تاثیر گذار بر روی عوامل محاسباتی اطمینان حاصل کند. اين گزارش مي تواند در رفع مشکلات احتمالي بوجود آمده درعملکرد برنامه مفيد واقع شود. هفت گزارش بررسی اطلاعات شامل موارد ذیل است: 
پرسنلی که خالص پرداختی آنها منفی است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها صفر است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها از 50% تا 100% منفی /مثبت نسبت به ماه قبل تغییر داشته است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها از 100% تا 200% منفی/مثبت نسبت به ماه قبل تغییر داشته است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها بیش از 200% منفی/مثبت نسبت به ماه قبل تغییر داشته است و پرسنلی که ماه جاری محاسبه دارند ولی ماه گذشته محاسبه نداشته اند.
برای تهیه این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات ، منوی "پایگاه داده" بر روی گزارش "بررسی اطلاعات" کلیک کنید
2- یکی از هفت گزارش مورد نظر را انتخاب کنید.
3- "نوع واحد " و "نوع استخدام" را از لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید
4-تاریخ مورد نظر برای تهیه گزارش را با استفاده از فیلد تاریخ انتخاب کرده و دکمه enter را فشار دهید. 
نکته 1: برای دسترسی به جزئیات هرکدام از این گزارش ها کافیست روی رکورد مورد نظر دوبار کلیک کنید.
 
در فرم معرفی طرف حساب، طرف حسابهای معاملات تجاری تعریف می شوند. برای هر طرف حساب باید یک حساب متناظر در سرفصلهای مالی وجود داشته باشد. این سرفصلها به دو صورت غیرخودکار و خودکار تعریف می شوند.
1- ایجاد سرفصل به صورت غیر خودکار:
در این روش نیاز است ابتدا سرفصل مالی متناظر با طرف حساب، در سرفصلهای حسابداری تعریف شود. سپس در فرم معرفی طرف حساب وضعیت تعیین حساب مالی با Alt+U به صورت غیر خودکار تبدیل شود. پس از آن طرف حساب با مشخصات مورد نظر تعریف شده و با استفاده از کلید ترکیبی Alt+A حساب مالی به طرف حساب اختصاص یابد.
2- ایجاد سرفصل به صورت خودکار:
در این روش، با تعیین نوع طرف حساب، سیستم می تواند تشخیص دهد که سرفصل مالی مربوطه را در کدام قسمت از کدینگ مالی ایجاد نماید. برای اعمال این تنظیمات مراحل زیر را دنبال نمایید:
1-از منوی امکانات وارد فرم "پارامترهای عمومی" شده و از داخل لیست درختواره ای پارامترها انواع طرف حساب را انتخاب کنید.
2-بر روی نوع مورد نظر کلیک کنید و دگمه ویرایش را فشار دهید.
3- برای انتخاب سرشاخه حساب تفصیلی در فیلد سر شاخه تفصیلی enter کنید و سرشاخه ای که مربوط به اسامی طرف حسابهای تجاری می باشد را انتخاب کنید.
4- سپس برای انتخاب حساب ثابت که همان سر فصل های اصلی سیستم می باشد و شامل کل، معین و تفصیلی است، در فیلد حساب های ثابت enter کرده و حساب مورد نظر را انتخاب کنید و برای ثبت نهایی تغییرات بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید
از این پس هنگام ایجاد طرف حساب، اگر نوع تعریف شده را انتخاب نمایید، درصورتیکه نحوه ایجاد حساب مالی به صورت خودکار تعیین شده باشد، سیستم حساب ثابت انتخاب شده را به عنوان حساب اصلی طرف حساب انتخاب می نماید . همچنین حساب تفصیلی همنام طرف حساب را در زیرمجموعه حساب تفصیلی انتخاب شده ایجاد می نماید.
نکته1: سرفصل ثابت انتخاب شده فاقد زیرمجموعه است به این دلیل که طی عملیات بازرگانی این حساب در سندهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد
نکته2: اگر به هر دلیلی نیاز باشد سرفصل مرتبط با طرف حساب در سطح حسابهای ثابت تعریف شود، کافیست سرشاخه تفصیلی برای نوع مورد نظر انتخاب نشود. در این حالت در فیلد حساب ثابت می توان سرفصل کل یا معین مورد نظر را انتخاب نمود تا نام حساب مرتبط با طرف حساب در زیرمجموعه این حساب تعریف شود.
در برخی از واحدهای تجاری، دوره مالی از ابتدا تا انتهای یک سال شمسی نبوده و ممکن است این دوره شامل قسمتی از دو سال مختلف باشد مثلا از ابتدای مهرماه سال 93 تا انتهای شهریور ماه سال94. با توجه به اینکه درصد مالیات وت در ابتدای سال تعیین می شود و این نوع دوره های مالی شامل دو نرخ مجزا هستند نیاز است مشخصات آن در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید طی شود:
1- از منوی شناور فرم معرفی کالا "تعیین مالیات بر ارزش افزوده" را انتخاب نمایید
2- با استفاده از دگمه جدید، اطلاعات مربوط به درصد کل مالیات و درصد ارزش افزوده را برای دوره ابتدایی دوره مالی تعیین نمایید
3- در فیلد تاریخ موثر ، باید تاریخ آخرین روزی که این درصد مالیات باید درنظر گرفته شود درج شود
4- سپس یک ردیف دیگر با تاریخ موثر و درصد مالیات مربوط به نیمه دوم دوره مالی تعریف نمایید
با اینکار، دو نرخ مالیات با تاریخ موثر متفاوت برای یک دوره مالی تعریف می شود
نکته: هنگام ایجاد آرتیکل در فاکتورهای بازرگانی، با توجه به تاریخ فاکتور درصد مالیات درنظر گرفته می شود
در سیستم خزانه داری در فرم " گزارش وضعیت نقدینگی" این امکان وجود دارد که سفته های ثبت شده در خزانه داری را در این گزارش نمایش داده نشوند.
برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی " مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "گزارش وضعیت نقدینگی" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "عدم نمایش سفته " را فعال کنید.  
با فعال کردن این چک باکس سفته های ثبت شده در خزانه داری  در این گزارش نمایش داده نخواهند شد.
در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان پرینت فاکتورهای بازرگانی كالاهاي درج شده را به ترتيب كد كالا مرتب سازی نمود. برای فعال شدن این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی فرم فاکتور مورد نظر  را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "چاپ فاکتور با مرتب سازی بر حسب کد کالا" را فعال کنید.
نکته: این تنظیم تنها برای فرمت چاپی فاکتورها موثر خواهد بود. و تاثیری در اصل فاکتور نخواهد داشت
موارد 16 تا 20 از 1022 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|