مقالات پیوست

کافیست خودتان را در حلبی آباد نایروبی در کنیا تصور کنید یا دختر یک شالی کار برنج در آسام هند، پشت سرتان فقر، عدم اطمینان، رنج کشیدن و تهدید به بهره کشی و بردگی مدرن را خواهید دید. کجا و از چه کسی متولد شدن، برخواستن از خانواده ای معصوم تا خانواده ای از طبقه متوسط در یکی از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند و برکت و نعمت رفاه، فرصتها، بهداشت خوب و آموزش...

اجتماعی بودن معمولا توصیف مثبتی از یک فرد به حساب می آید و غیر اجتماعی بودن معمولا به عنوان یک ضعف در زندگی شخصیا محسوب می شود. اگر اجتماعی بودن به مفهوم باز برخورد کردن، در دید بودن و توان برقراری ارتباط مثبت با دیگران و استفاده از این ارتباطات جهت موفقیت بیشتر در عرصه های مختلف زندگی باشد، آیا شبکه های اجتماعی رویکرد یک فرد در جهت برقراری ارتباط...

یکی از بزرگترین چالش های صاحبان کسب و کارهای جدید درک مفاهیم بازاریابی است. دو مورد از این مفاهیم نام تجاری و موقعیت تجاری هستند. هر دو مفهوم با وجود تفاوت زیاد، به یک اندازه برای رسیدن به بازار مطلوب شما مهم هستند. شما می خواهید نام تجاری شرکت خود را از طریق کیفیت محصولات، خدمات، پاسخگویی به نیاز های مشتری و تاکتیک های دیگر به سمت چیزی که در ذهنتان دارید ...

ما در جهان غرب در دنیایی مصرف زده زندگی می کنیم. با بمباران ثابت تبلیغاتی که به ما نشان می دهد چه چیزی نیاز داریم تا انسانی موفق باشیم. چطور خانه هایمان، روابطمان، زندگی و آسایش مان را بهبود بخشیم. به نظر می رسد همیشه محصولی وجود دارد که مدعی انجام این کار است. اما اگر همیشه از این طریق ما در پی بهبود شرایط زندگی خود باشیم، به این معنی است که ما شادتر...

رشد بی حد و مرز اقتصادی، آرزوی اقتصاددانها، صاحبان کسب و کار و دولتمردان است و به این رشد به عنوان معیار پیشرفت نگاه می شود. تولید ناخالص داخلی GDP به عنوان معیار اصلی رفاه و ثروتمندی کشورها تلقی می شود ولی پشت صحنه رشد اقتصادی، توسعه فقر ناشی از تخریب محیط زیست نهفته است که باعث کاهش ظرفیت جوامع مختلف جهت تامین زندگی خود می باشد...

موارد 1 تا 5 از 20 مورد
 |<  < 1 2 3 4  >  >| 


ارسال یادداشت
امتیاز شما