menu


گروه محصولات مالی

 


هدف کاربردی سیستم های مالی در هر سازمان و بنگاه اقتصادی ، دستیابی به گزارشهای مدیریتی از طریق جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، تلخیص رویدادهای مالی به منظور ارزیابی موقعیت سازمان در بازارهای داخلی و جهانی می باشد. اطلاعات مورد اشاره باید بازتاب خروجی های سازمان در قالب گزارشهای مدون و استاندارد و قابل استفاده توسط مدیران سازمان و سهامداران باشد. این اطلاعات نشان دهنده موفقیت عملیات اقتصادی هر موسسه بوده و بر اساس آن می توان خط مشی ها و تغییرات لازم را برای هدایت و برنامه ریزی سطوح مختلف مدیریت فراهم آورد.
مجموعه نرم افزارهای مالی پیوست بعنوان ابزاری توانمند و مطمئن، امکان اجرایی شدن هدف مورد اشاره در حوزه های متنوعی از فعالیت های سازمانی و اقتصادی را فراهم می نماید. این مجموعه ترکیبی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ساز و کار و مدیریت مالی همچون حسابداری، خزانه داری، بازرگانی، انبار و کالا، دارایی ها و ... بوده که در پی بیش از یک دهه فعالیت توسعه و عرضه سیستم های مالی، منطبق بر اصول و قواعد حسابداری به کوشش متخصصان این گروه اعم از حسابداران و طراحان نرم افزار، تولید شده است که در حوزه های مختلف تجاری ، صنعتی و دولتی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
نرم افزارهای مالی پیوست در عین سادگی و کاربرپسند (User Friendly)بودن به عنوان یک ابزار جامع قابلیت انعطاف و طراحی کدینگ حرفه ای و تهیه گزارشهای متنوع را در اختیار کاربران این حوزه قرار داده و به مدیران انواع گزارشهای مدیریتی را ارائه می دهند.
این سیستم های یکپارچه با توجه به ارتباط کامل با یکدیگر و با صدور سندهای خودکار در سیستم حسابداری، نقش حسابداران را به نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف در حوزه مالی ارتقا می دهند.
ارتباط ارگانیک با دیگر زیرسیستم ها همچون سیستم حقوق و دستمزد و سیستم آرشیو اسناد در بستر سازمان الکترونیک پیوست از دیگر مختصات ممتاز سیستم های مالی پیوست می باشد که در اقبال سازمانهای خریدار موثر بوده است.

 

Lights