گروه محصولات صرافی


صرافی عبارتست از عملیاتی که طی آن ارزش یک ارز به ارز دیگر تبدیل و تغییر می یابد. عمده ترین عملیات صرافی را می توان در تسعیر ارز و و معاملات بروات دانست. علت تغییرات ارز یا همان پول هر کشور ناشی از حوزه های تاثیرگذار همچون سیاست های پولی، مالی و تجاری هر کشور در تعامل با سیاست های خارجی و بین المللی می باشد. موضوع فعالیت صرافی و به تبع آن نرم افزار صرافی ، تمرکز بر انجام عملیات مربوط به تبادل ارز داشته و به تبع آن مدیریت در عوامل تعیین کننده تغییرات از حیطه ماموریت صرافی خارج می باشد.
امروزه صرافان به عنوان بازوان اقتصادی غیر دئلتی نقش بسیار مهمی در تبادلات ارزی بین کشورها ایفا می کنند و با پیشرفت لحظه ها و علوم در این حوزه، استفاده از نرم افزارهای تخصصی صرافی به عنوان ابزار تسهیل و کنترل کننده کاملا الزامی شده است.
گروه نرم افزاری پیوست با تکیه بر تجربیات طولانی خود در حوزه سیستم های مالی و نیز عملیات صرافی، اقدام به طراحی و توسعه سیستم نرم افزاری صرافی پیوست همسو و مطابق با استاندارد شماره 16 حسابداری ایران در خصوص ورود ارزش های جاری در محاسبان مربوط به ارز و نیز دستورالعملها و توصیه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین ضد پولشویی نموده است.
توسعه سیستم صرافی پیوست در دو ویرایش متمرکز که هر یک برخواسته از دو نوع تلقی متفاوت از ارز یعنی کالا و نقدینگی انجام یافته و هریک در حیطه کاربری خود مورد توجه متخصصین این حوزه بوده است. همچنین توجه ویژه ای به اتوماسیون عملیات ارتباط صرافی با مشتریان آنها از طریق سفارش گیری از طریق درگاه وب و گردش فرم های ویژه انها ، برای سرعت دادن به عملیات صرافی شده است.

گروه محصولات صرافی شامل:
نرم افزار صرافی و خدمات ارزی
نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی

مطالب مرتبط:
گروه محصولات مالی
گروه محصولات منابع انسانی