menu


نرم افزار خزانه داری

gray.png مدیریت بهینه و دقیق دارایی های نقدی و اسنادی 

gray.png توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها

gray.png سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت

 
 • نرم افزار تحت ویندوز با قابلیت تعریف تعداد نامحدود مرکز خزانه داری و صندوق  
 • مدیریت منابع نقدی با گزارشهای حرفه ای گردش وجوه نقد(مستقیم) و بودجه نقدی    
 • یکپارچگی با سیستمهای حسابداری، بازرگانی، پیمان و قراردادها
 • امکان استفاده یکپارچه با دیگر سیستم های پیوست و امکان ارائه خروجی مورد نظر جهت استفاده در سایر سیستم ها  

تنوع دریافت پرداخت

 • معرفی مراکز خزانه داری و باجه های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی
 • معرفی منابع و مصارف سازمانی 
 • استفاده از وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی، ضمانت نامه 

سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت

 • صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل
 • استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد
 • انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی/ ریالی 
 • صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری
 • چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها 
 • ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها
 

کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی

 • مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت
 • امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه
 • پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدورچک و سند مالی

سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی 

 • امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf 
 • گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت​
archive-01.jpg





















icons-(1).png



















 
 

کنترل تنخواه و منابع و تسهیلات دریافتی و پرداختی

 • مدیریت تنخواه های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط
 • دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتنی پرداختنی و صدور سندهای مالی تجمعی
 • تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت
 • تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمانهای دریافت و پرداخت اقساط
 

گزارشهای دقیق موجودی برای تصمیم گیری مدیران

 • گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه و پیش بینی موجودی بانکها در تاریخ دلخواه
 • گزارش اسناد تضمینی و ضمانت نامه های بانکی و تاریخ سررسید آنها
 • گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر
 • گزارش گردش وجوه نقد براساس منابع و مصارف به روش مستقیم 
 • گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه کرد به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص                                   
 • گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز
 • امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و  ارسال کلیه گزارشها به اکسل  
 • امکان طراحی و تعريف گزارشهای جديد با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پويا
      Lights