menu


نرم افزار حسابداری مالی

 

archive-01.jpg

gray.png اندازه پذیری و تطبیق پذیری از کسب و کارهای کوچک تا سازمانهای بزرگ

gray.png پوشش دهی دقیق، سریع و آسان انواع گزارشهای قانونی برای سازمانهای ذیربط 

gray.png تصمیم گیری سریع و دقیق بر اساس گزارشهای اطلاعاتی چند لایه از ترازها تا اسناد مالی

 

 • تطبیق پذیری سریع و پوشش دهی کامل عملیات حسابداری انواع شرکتهای بازرگانی، پیمانکاری، خدماتی و ...
 • امكان نگهداري دفاتر و اسناد هر تعداد شرکت در قالب شخصيتهاي مالي مستقل با خرید یک نسخه نرم افزار  
 • امکان تعريف هولدینگ و مراکز مالی و شعب با امکان تجميع اطلاعات مالي
 • امكان تعريف کدینگ حسابها به صورت دلخواه و با درختواره نامحدود
 • ارائه انواع گزارشهای حسابداری پیش فرض و آماده در کنار ابزار گزارش ساز پویا 
 

icons-(1).png

کدینگ باز حسابها برای پوشش دهی به انواع نیازها 

 • تعریف سر فصل‏های پيشنهادی مطابق با کدينگ متعارف و با توجه به نوع شرکت
 • امکان تعریف چهارسطح حساب ثابت و شش سطح حساب تفصیلی شناور با سطوح نامحدود
 • تعریف طول کد حساب به صورت دلخواه 
 • امکان اصلاح کدینگ حسابها در هر دوره مالی​

کاربری آسان و سرعت بالای ورود اطلاعات

 •  ​معرفی الگوی سند جهت تسهیل ورود اسناد مالی 
 • کنترل ماهیت حساب حین ورود اطلاعات اسناد 
 • پشتیبانی کامل از عملیات و گزارشهای ارزی در تراکنشهای مالی
 • امکان انتقال اطلاعات اسناد حسابداری بین شرکتها 
 • تطبیق و یادداشت گذاری روی آرتیکلهای اسناد مالی
 • امکان دریافت سند مالی از نرم افزارهای شرکتهای دیگر در قالب وب سرویس یا فایل متنی و اکسل
 • تعریف الگوی بستن حسابها، افتتاح و اختتام حسابها و نیز تسهیم مانده حساب به صورت دلخواه
 

 

 
 

گزارشهای استاندارد و جامع برای ذینفعان

 • ارائه خلاصه سند ماهانه برای ارائه دفاتر و اسناد به صورت مکانیزه به سازمان امور مالیاتی
 • ارائه صورت‏های مالی اساسی شامل ترازنامه و سود و زيان، گردش وجوه نقد با تنظیمات دلخواه 
 • ارائه دفاتر حسابهای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169

گزارشهای دقیق و حرفه ای برای مدیران، حسابداران و حسابرسان 

 • گزارش دفتر روزنامه در سطوح کل، معين، تفصيلی
 • گزارش دفتر حسابها بصورت تجمعی و تفصیلی روی تمام سطوح حسابها (بدون محدودیت دوره مالی) 
 • گزارش تراز آزمايشی دو، چهار، شش يا هشت ستونی با گزارشگیری چندلایه
 • گزارش آنالیز و مرور حسابها بر روی تمام حسابها و تفصیلیها
 • تهيه فرم چاپی اسناد و گزارشها در حالتهای مختلف 
 • امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و  ارسال کلیه گزارشها به اکسل  
 • امکان ساختن انواع گزارشهای مالی به دلخواه کاربر و محاسبه نسبت های مالی
 

ویرایش های قابل ارائه :

 • سیستم مالی ویرایش کسب و کارهای کوچک با یک لایه تفصیلی 
 • سیستم مالی ویرایش استاندارد با سه لایه تفصیلی 
 • سیستم مالی ویرایش توسعه یافته با شش لایه تفصیلی 
 • سیستم مالی ویرایش فارسی با پایه ارزی غیر ریالی محیط کاربری فارسی ،با انتخاب ارز پایه ، تاریخ شمسی یا میلادی
 • سیستم مالی ویرایش انگلیسی با پایه ارزی غیر ریالی محیط کاربری انگلیسی ، با انتخاب ارز پایه ، تاریخ میلادی​
 

 

Lights