menu


حسابداری ارزی

gray.png نظم بخشیدن به تبادلات ریالی و ارزی شرکت 

gray.png مدیریت متمرکز موجودی های نقدی ارزی و ریالی

gray.png پوشش کامل نیاز بازرگانان و واردکنندگان و صادرکنندگان کالا

 

 • تعریف حسابهای ارزی و ارائه گزارش گردش ارزی/ریالی کامل حسابها
 • انجام عملیات ارزی برای خرید/فروش کالا و صدور اسناد ارزی/ریالی
 • نگهداری اطلاعات حسابهای بانکی ارزی و چکها و اسناد بهادار ارزی
 • یکپارچگی کامل با نرم افزار حسابداری ، خزانه داری و بازرگانی پیوست

پوشش دهی انواع عملیات ارزی 

 • معرفی نامحدود ارزهای مختلف و کشور مربوط به آنها
 • مشخص نمودن حسابهای ریالی / ارزی و تسعیر پذیر 
 • صدور اسناد ریالی و ارزی همزمان با امکان تغییر نرخ ارز در آرتیکلهای مختلف سند 
 • دریافت / پرداخت ارزی به صورت نقد یا اسناد بهادار در سیستم خزانه داری
 • ثبت اطلاعات ارزی خرید و فروش کالاها در سیستم بازرگانی 
 • استفاده همزمان از چند ارز در آرتیکلهای مختلف یک سند 
 • نگهداری اطلاعات حسابهای بانکی ارزی 

کنترل عملکرد و دقت بالا در ثبت اطلاعات و محاسبات 

 • وارد نمودن نرخ مبادلاتی و نرخ مرجع ارز در برابر ریال در هنگام معرفی ارز به صورت روزانه
 • درج تاریخ موثر نرخ های مبادلاتی ارزهای مختلف 
 • تعریف دسته چک ارزی و انجام عملیات مرتبط
 • نگهداری اطلاعات طرف حساب خارجی براساس ارز کشور مربوطه​
archive-01.jpgicons-(1).png
 
 

کاربری ساده و پوشش انواع عملیات پیچیده ارزی​

 • وارد نمودن آرتیکلهای یک سند مالی به صورت ریالی یا ارزی 
 • امکان استفاده از واریز به حساب ارزی در سیستم خزانه داری 
 • ثبت اطلاعات هزینه های مرتبط با فاکتور های خرید و فروش به صورت ارزی و ریالی 
 • صدور سند تسعیر ارز به صورت روزانه یا در زمانهای دلخواه کاربر

 


گزارشهای متنوع، جامع و حرفه ای 

 • گزارشهای متنوع دفتر ارزی حسابها و مشاهده همزمان اطلاعات ارزی و ریالی مربوط به هر حساب 
 • گزارش گردش ارزی حسابها به تفکیک ارزها بهمراه معادل ریالی آنها
 • گزارش گردش ریالی و ارزی یک حساب با گردش کامل و مانده گیری به تفکیک ارز
 • گزارش وضعیت تسعیر حسابها
 • گزارش تراز آزمایشی همزمان ارزی/ ریالی شرکت 
 • امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارشها به اکسل 
      Lights