menu
portal


پورتال پرسنلی

 
 

در هر سازمان سبز که در راستای چابکی و داشتن سازمانی بدون کاغذ قدم برمی دارد ، رسیدگی به نیازهای الکترونیک پرسنل اهمیت بالایی دارد. نیازهای پرسنل در حوزه مالی و تدارکات شامل فرم درخواست تنخواه ، ارسال گزارش تنخواه ماهانه، درخواست کالا ، در حوزه منابع انسانی شامل نمایش فیش حقوقی ماهانه و احکام و قراردادهای پرسنلی، فرم درخواست وام ، فرم درخواست اماکن رفاهی ، نمایش پرونده الکترونیک پرسنل، فرمهای مرخصی و ماموریت، اطلاعات کارکرد روزانه و در حوزه اداری شامل انواع فرمهای سازمانی و اتوماسیون اداری  می باشد. در سازمان مدرن امروز پوشش این نیازها در محیط وب باعث پوشش سراسری نیازهای پرسنل به صورت متمرکز شده و پیاده سازی آن در سطح کشوری ، کنترل نحوه رسیدگی به نیازها و زمان بندی آنها ، افزایش بهره وری سازمان و افزایش رضایت کارمندان را در پی دارد.

 
 
ویژگی های شاخص نرم افزار
 •     پیاده سازی به صورت کاملا تحت وب 
 •     قابلیت استفاده روی انواع سیستم عامل و مرورگر وب
 •     بهینه سازی شده با محیط کاربری جدید برای استفاده روی تبلت
 •     قابلیت تعریف فرمهای جدید 
 •     قابلیت تعریف روال گردش فرم با شرط تعیین مسیر
 •     ارسال / دریافتاطلاعات به نرم افزارهای پایه در حوزه نرم افزارهای مالی و منابع انسانی و اداری
 •     استقرار در سازمانهای بزرگ با گستردگی کشوری
 
زیرسیستم های پورتال پرسنلی
 •     صندوق پستی 
 •     پرونده الکترونیک پرسنل
 •     کنترل تردد 
 •     اموال
 •     فرم ساز و موتور گردش کار

برخی امکانات کاربردی نرم افزار
 

حوزه مالی و تدارکات
 •     فرم درخواست تنخواه 
 •     ارسال اطلاعات تنخواه در قالب فایل اکسل به نرم افزار مالی
 •     صدور فرم درخواست کالا با طی مراحل تصمیم گیری خرید یا تامین از انبار
 •     گزارش اموال تحویلی به هر پرسنل ، واحد، اداره
حوزه منابع انسانی 
 •     نمایش اطلاعات فیش حقوقی و احکام و قرارداد پرسنل
 •     نمایش اطلاعات پرونده الکترونیک پرسنل
 •     نمایش آنلاین رفت و آمد روزانه و کارکرد ماهانه پرسنل 
 •     فرم درخواست مرخصی روزانه و ساعتی
 •     فرم درخواست ماموریت روزانه و ساعتی
 •     فرم درخواست مجوز اضافه کار و فراموشی کارت
 •     فرم کارکرد ریز ماهانه برای پرسنل غیر مستقر در سازمان
 •     فرم درخواست اماکن رفاهی
 •     فرم درخواست وام 
 •     فرم ارزشیابی عملکرد
حوزه اداری 
 •     فرم درخواست خودرو 
 •     فرم سفارش غذا
 •     انواع فرمهای سفارشی سازمان
      Lights