ذوب آهن پاسارگاد


جناب آقای مهندس نیکخواه
مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
موضوع : تقدیرنامه
با سلام
احتراماً شرکت ذوب آهن پاسارگاد رضایتمندی خود را بابت خدمات و کلیه نرم افزارهای ارائه شده توسط گروه نرم افزاری پیوست و پرسنل آن مجموعه محترم اعلام می دارد. موفقیت روز افزون شما را آرزومندیم.
با تقدیم احترام- مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
مدیرعامل- مسعود اعتمادی