دیدگاه خریداراناحتراما بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به استقرار و عملیاتی شدن سیستم های مالی - انبار و حقوق و دستمزد پیوست در این شرکت اعلام داشته و ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای گروه نرم افزاری پیوست، خواهشمند است مراتب قدردانی و تشکر این شرکت به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم رسانده شود.
مدیریت محترم عامل
بدین وسیله مراتب رضایت این شرکت از خدمات نصب، استقرار و پشتیبانی آن شرکت محترم در ارتباط با سامانه اتوماسیون اداری اعلام داشته، توفیق روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت می نماییم.
 
احتراماٌ، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به استقرار و عملیاتی شدن سیستم سازمان الکترونیک (مالی- اتوماسیون) پیوست در این شرکت اعلام داشته و ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای گروه نرم افزاری پیوست، خواهشمند است مراتب قدردانی و تشکر این شرکت به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم رسانده شود. 
مدیر عامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
احتراما بدین وسیله ضمن اظهار رضایت از عملکرد نرم افزارهای حقوق و حسابداری که توسط آن شرکت محترم تحویل و مورد بهره برداری مجمع قرار گرفته از حسن همکاری و همراهی آن شرکت محترم کمال تشکر و امتنان را دارد... 
با سلام، احتراماً، بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و همکاریهای جنابعالی و همکاران محترمتان در طی پنج سال گذشته، مراتب رضایتمندی خود را از سیستمهای مستقر در این مجموعه منجمله سیستمهای اتوماسیون اداری، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، آرشیو و همچنین راه اندازی فاز تکمیلی زیر سیستم هزینه یابی پروژه ها و پشتیبانی شایان تقدیر ....


موارد 36 تا 40 از 47 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|