دیدگاه خریدارانمدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر مجتمع تجاری میلاد نور را نسبت به استقرار و عملیاتی شدن سیستمهای مالی و حقوق دستمزد و اتوماسیون اداری آن شرکت را اعلام داشته و برای آن شرکت محترم آرزوی موفقیت روزافزون خواستاریم.
شکر و سپاس خدای را که با الطاف ربانی اش توفیق داد تا با مجموعه شما آشنا شدیم و از خداوند منان توفیق و سعادت همه پویندگان و رهروان علم و دانش را خواهانیم. در کمال ادب و احترام مراتب سپاس و قدردانی خالصانه را از همه کسانیکه ما را در این وادی یاری نموده اند ابراز می داریم . 
بدین وسیله ضمن اعلام رضایت از عملکرد آن شرکت و نیز تلاش صادقانه همکاران مربوط در خصوص نصب، راه اندازی و اجرای برنامه صدور احکام مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می نماید. امید است تا پایان مرحله پشتیبانی نیز همکاری آن شرکت با انستیتو همانند گذشته ادامه یابد.
  
حتراماٌ بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به استقرار و عملیاتی شدن سیستم های مالی- انبار و دستمزد نرم افزاری پیوست در این شرکت اعلام داشته و ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای گروه نرم افزاری پیوست، خواهشمند است مراتب قدردانی و تشکر این شرکت به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم رسانده شود.
شرکت محترم پیوست
تداوم حضور شما بزرگواران در راستای ارتقای کیفیت سیستم مالی-اداری شرکت آریان تندرست شایسته تقدیر و سپاس است. به رسم ادب و اخلاص این تقدیر نامه تقدیم همت رفیعتان می گردد و از درگاه خداوند تبارک و تعالی توفیق روزافزون آن مجموعه را خواستاریم .
 


موارد 31 تا 35 از 47 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|