دیدگاه خریداران


 
بدین وسیله ضمن اظهار تشکر فراوان و قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان آن شرکت در زمینه ایجاد شرایط بسیار مطلوب جهت بهره برداری این دبیرخانه از واحد آموزش و همچنین خدمات پشتیبانی سیستمهای پیوست( حسابداری، حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب، دارایی و انبار) برای شما از خدای بزرگ توفیق ... 
احتراما لازم مي دانم از خدمات مربوط به استقرار و پشتيباني سيستم بايگاني اسناد آن شركت محترم در اين اداره كل قدرداني نموده و براي جنابعالي و همكاران محترم آرزوي موفقيت داشته باشم.


موارد 46 تا 47 از 47 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 >  >|