صرافی سپهر صادرات


شرکت سهامی خاص خدمات ارزی وصرافی سپهر صادرات پس از طی مراحل قانونی واخذ مجوز از بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در سال 85 با سرمایه گذاری بانک صادرات تاسیس گردید. شرکت یک سال پس از تاسیس با مصوبه مجمع اقدام به افتتاح 10 شعبه در مراکز استانهای تهران ، اصفهان ، آذربایجان شرقی ، هرمزگان ، کرمانشاه ، فارس ، خراسان رضوی ، بوشهر و گیلان می نماید. درحال حاضر از نظر گستره اجرا ، شرکت سهامی خاص خدمات ارزی وصرافی سپهر صادرات بزرگترین شرکت صرافی در ایران وخاورمیانه می باشد.

 

 


انتخاب سیستمها:
مدیریت شرکت سهامی خاص خدمات ارزی وصرافی سپهر صادرات در راستای نیل به اهداف عالیه سازمان ، همزمان با تاسیس جهت تهیه سیستم مکانیزه عملیات صرافی وحسابداری مربوط ، تقاضای اولیه خرید سیستم جامع صرافی جهت دفتر مرکزی خود را پس از طی مراحل بررسیهای کارشناسی به این شرکت ارسال داشت. متعاقب اجرای موفق در سال نخست و ارائه گزارشات مالی مقبول هیئت مدیره به مجمع عمومی شرکت صرافی ، مدیریت محترم شرکت طرح توسعه خویش را به ادامه همکاری دراتوماسیون صرافی به گروه نرم افزاری پیوست مطرح وطی قراردادی به ورطه اجرا گذاشت. شاید به جرات بتوان گفت راز اجرای موفق و بهره برداری سریع ازسیستمهای کاربردی این شرکت در تشکیل جلسات راهبردی ، گردهمایی وارزیابی نتایج مسیر استقرار بوده است .

 


روند استقرار و پیاده سازی :
پروسه استقراروپیاده سازی سیستم صرافی در شرکت سهامی خاص خدمات ارزی وصرافی سپهر صادرات با همکاری موفق کارشناسان دوشرکت طی جلسات راهبردی در فازهای زیر به انجام رسید:
1- استقرار سیستم جامع صرافی:این سیستم در دفتر مرکزی در سال 85 وشعب تابعه در سنوات بعدی به ترتیب افتتاح استقرارو به بهربرداری رسید.
2- استقرار سیستم مدیریت مالی وتجمیعی شعب :به محض دریافت درخواست انجام کار تحلیل وپیاده سازی این سیستم با رویکرد دفترداری متمرکز و تهیه گزارشات مالی جامع شعب انجام گردید.
3- استقرار سیستم جمعداری وحسابداری اموال : وسعت عمل شرکت ، تدارک داراییهای سرمایه ای بسیاری را بدنبال داشت لذا راه اندازی سیستم متمرکز اموال درفاز سوم طرح قرارگرفت ودرپایان سال 86 عملیاتی وبه بهره برداری رسید .
4- استقرار سیستم حقوق ودستمزد : گستردگی اجرا، علاوه بر منابع سرمایه ای ، توسعه منابع انسانی را نیز بدنبال خواهد داشت در این فاز کمیته راهبردی طرح استقرار سیستم حقوق ودستمزد را با هدف ایجاد سیستم مذکور بطور متمرکزومرتبط باسیستمهای مالی رابه تصویب رسانده وپس از طی مراحل قانونی به این شرکت ارائه نمود که با نصب ،راه اندازی و آموزش سیستم مذکور ، در ابتدای سال 89 بهربرداری آن نیز آغاز گردید.
 


بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها :

1- ارائه گزارشات مالی قابل اتکاء ، بموقع ومفید شعب و تجمیعی و تاثیرات شگرف آن درتصمیمات مدیریتی وارزیابی عملکرد
2- بهبود نظامهای کنترلهای داخلی در حفظ وحراست از منابع و ارتقاء نظامهای ضد پولی شویی در پاسخگویی به بازرسی های درون و برون سازمانی مخصوصا" نظارت عالی بانک مرکزی
3- حفظ و حراست از منابع سرمایه ای با پوشش بسیار مطلوب سیستم اموال
4- استاندارد سازی نظام های حقوق ومزایای پرسنل وتسهیل در پرداخت حقوق وتهیه گزارشات مربوطه به مدیریت و سازمانهای ذینفع
 


دیدگاه این سازمان :
کاربران سیستم از جامعیت امکاتات سیستم و سهولت و سرعت انجام عمیات رضایت دارند.


سایت اینترنتی خریدار : www.bsi.ir/sarafi-sepehr/default.bsi