شرکت های تولیدی

 
food.png  صنایع غذایی    
نام سازمان خریدار نرم افزار های  مورد استفاده سایت اینترنتی خریدار
شرکت میتا کیش نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.mitakish.com
مجتمع غذایی شیفته بناب نرم افزارهای مالی، منابع انسانی www.shifteh-ashayer.com
شرکت وشنا تجارت ایرانیان نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.weshna.com
شرکت سامان میهن نوا نرم افزارهای مالی و اتوماسیون اداری www.pegahkish.com
شرکت رضوان شکلات نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.barakachocolate.com
شرکت تعاونی طلیعه رویش مهر طوبی نرم افزارهای مالی www.trmt.ir
شرکت میخوش یزد نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.meykhosh.com
شرکت صنایع برتر آتی نرم افزارهای مالی www.bonado.iranton.com
شرکت نان صنعتی حسن یوسف نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.hamnane.com
شرکت صنایع غذایی انصاری (جمانه) نرم افزارهای مالی www.jomaneh.com
شرکت صنایع غذایی زرین نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.zareengroup.com
شركت كشت و صنعت شكوه طعام وارنا نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.adlifoods.com
فرآورده هاي پروتئين آرمان جنوب (تحفه) نرم افزارهای منابع انسانی www.tohfefood.com
شرکت دشت چشمه بناب نرم افزارهای مالی www.dastchin.ir
شركت ويتانا نرم افزارهای منابع انسانی www.vitana.co
شرکت مهيا پروتئين نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.mahyaprotein.com
شرکت سپید ماکیان نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.sepidmakian.com
شرگت مروارید سیاه نرم افزارهای مالی www.morvaridsiah.com
شرکت ماکارونی رشد نرم افزارهای منابع انسانی www.roshd.co.ir
شركت آب معدني كهمان كوثر نرم افزارهای مالی www.kahman.ir
شرکت زرین ترنج سپهر نرم افزارهای مالی و منابع انسانی  
شرکت خوراک دام فاطمی نرم افزارهای مالی  
شرکت صنایع غذایی اردکان نرم افزارهای مالی  
شرکت لبنیات شمال نرم افزارهای مالی  
شركت مهر تجارت سبحان نرم افزارهای مالی