شرکت های بازرگانی

 
med.png  صنایع دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی    
نام سازمان خریدار نرم افزار های  مورد استفاده سایت اینترنتی خریدار
شرکت حکیم فارمد نرم افزارهای مالی www.hakimfarmed.com
شرکت ویوان وستا نرم افزارهای مالی www.vivanvesta.com
شرکت سمیران نرم افزارهای مالی www.samiranco.com
شرکت پرتو تصویر درمان نرم افزارهای مالی www.partotasvir.com
شرکت طب گستران حیان نرم افزارهای مالی www.hayangroup.com
شرکت ویستا تجارت پارس نرم افزارهای مالی www.vistapars.com
شرکت تابان دیده آزما نرم افزارهای مالی www.tabandidehazma.com
شرکت آریان تندرست نرم افزارهای مالی و منابع انسانی و اتوماسیون اداری www.aryantandorost.com
شرکت فراز طب وستا نرم افزارهای مالی www.faraz-health.com
شرکت پارسه اتکال نرم افزارهای مالی www.parsehettekal.ir
شرکت بهنگر نرم افزارهای مالی www.behnegarco.com
شرکت بنیان درمان نرم افزارهای مالی www.bd-med.com
شرکت مهر آشکار نرم افزارهای مالی www.mehrashkar.com
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.dtpc.org
شرکت تهران فن آور طب نرم افزارهای مالی www.fanavarteb.com
شرکت تهران اتکال نرم افزارهای مالی www.tehranettekal.com
شرکت مدیا کاوش نرم افزارهای مالی www.mediakavosh.com
شرکت تسنیم گستر نرم افزارهای مالی www.tasnimgostar.ir
شرکت بنیان درمان نرم افزار های مالی www.bd-med.com
شركت تجهيزات پزشكي ايران كالا - تپاك نرم افزارهای مالی و منابع انسانی و اتوماسیون اداری www.tepak.ir
شرکت هلال فارمد نرم افزارهای مالی www.helalpharmed.com

 
gas.png  صنایع نفت و گاز    
نام سازمان خریدار نرم افزار های  مورد استفاده سایت اینترنتی خریدار
شرکت ملی گاز ایران نرم افزارهای جامع مالی www.nigc.ir
شرکت حمل و نقل پتروشیمی نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.ptc-ir.com
شرکت آداک پویا طرح توس نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.adakgroup.com
شرکت توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.gcsc.ae
شرکت نفت طاهرین نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.taherin.com
شرکت پترولازک نرم افزارهای مالی www.lazak.com
شرکت بیناس انرژی نرم افزارهای منابع انسانی و اداری www.binasenergy.com
شرکت سروش انرژی نرم افزارهای مالی و منابع انسانی و اتوماسیون اداری www.sepmc.ir

 
khadamati.png  شرکت های بازرگانی    
نام سازمان خریدار نرم افزار های  مورد استفاده سایت اینترنتی خریدار
شرکت اسپیتمان پارس نرم افزارهای مالی www.espitmann.com
شرکت ماهتاب کیش نرم افزارهای مالی و منابع انسانی www.mahtabkish.ir
شرکت لیکا نرم افزارهای اتوماسیون اداری www.leca.ir
شرکت تامین احتیاجات فنی تهران (تاف) نرم افزارهای مالی www.taf-tehran.com
شرکت فیلتر آرمان داران فردا نرم افزارهای منابع انسانی www.adffilter.com
شرکت الوند دخان نرم افزارهای مالی www.alvanddokhan.com
شرکت آسیا پلسار نرم افزارهای مالی www.asia-pulsar.com
شرکت هیراب سان نرم افزارهای مالی و منابع انسانی و اتوماسیون اداری www.hirabsun.com
شرکت اطلس کمپرسور نرم افزارهای مالی www.atlas-compressor.com
شرکت پگاهان سپهر ایرانیان نرم افزارهای مالی www.coway.ir
شرکت پرستیژ قشم نرم افزارهای مالی و منابع انسانی  
شرکت خزر فلامک نرم افزارهای مالی