سازمان فضایی ایران


جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از معدود کشورهای منطقه خاورمیانه، از سابقه طولانی در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای برخوردار است و از سال 1348 با عضویت در برخی از مجامع بین‌المللی مرتبط با فضا خود را به عنوان کشوری پیشرو در امر هوافضا به دنیا معرفی کرده است. آشنا ساختن هر چه بیشتر آحاد جامعه و مسئولان و برنامه‌ریزان کشور از دستاوردهای بشر در زمینه فناوری فضایی و کاربردهای آن در ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین نیازهای روزمره تا پیشرفته‌ترین آن‌ها از مهمترین وظایف این سازمان می‌باشد.به طور مختصر باید تاکید کرد که مدیریت فعالیت های حاکمیتی توسعه فناوری فضایی و استفاده صلح آمیز از فضا به عهده سازمان فضایی ایران می باشد.

انتخاب سیستمها:
سازمان فضایی ایران طي بررسي کارشناسي محصولات موجود در سال 1395، قراردادي را با گروه نرم افزاري پيوست منعقد کرد که طي آن عمليات بخشهاي حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب تحت وب، سازمان الکترونیک، اتوماسیون اداری و آرشیو با استفاده از  محصولات پيوست مکانيزه گردید. اين پروژه به طور موفقيت آميزي در سازمان فضایی اجراء شده و رضايتمندي مديران و کارشناسان این سازمان را فراهم کرده است. 

روند استقرار و پیاده سازی:
تیم استقرار سیستمها از واحد پشتیبانی پیوست در محل سازمان برای پیاده سازی سیستمهای مدیریت منابع انسانی، سازمان الکترونیک، اتوماسیون اداری و آرشیو پیوست مستقر شدند و با تحلیل شرایط جاری، عملیات تطبیق نیازهای سازمان با امکانات برنامه ها را انجام دادند. با پایان یافتن فرآیند استقرار، سیستم ها به طور کامل تحویل سازمان شد
 
دیدگاه این سازمان:
محصولات اتوماسیون سازمانی پیوست توانسته است موجبات رضایت مدیران ارشد، مدیران واحدها و کاربران سازمان فضایی را به نحو مطلوبی فراهم نماید.

 متن تقدیر نامه سازمان فضایی
 
سایت اینترنتی سازمان خریدار:
www.isa.ir