سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


سازمان تحقیقات ، آموزش و ترويج کشاورزی یک  سازمان با سابقه تحقیقاتی و آموزشی بوده که به منظور مطالعه و تحقيق به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نماید و در مدت بیش از 80 سال منشاء خدمات گسترده ای در حوزه های متنوع کشاورزی ، دامداری ، آبخیز داری و... بوده است.
 

انتخاب سیستمها
 
این سازمان با هدف اتوماسیون فراگیر امور اداری خود اقدام به گزینش سیستمهاس اتوماسیون اداری از میان محصولات حائز شرايط اوليه نموده و پس از بررسي هاي كيفي، در نهایت اتوماسیون اداری پیوست با کسب بالاترین امتیاز بلحاظ جنبه های تکنولوژی و کاربری مورد انتخاب شرکت قرار گرفت و متعاقب نصب و راه اندازی موفق آن در سایت مرکزی سازمان، عملیات استقرار سیستم در بیش از 95 مرکز و سازمان تابعه شروع شد که تا کنون سیستم اتوماسیون اداری در بیش از 30 مرکز به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است.
 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها

اصلاح نظام مكاتباتي:
 با استقرار اتوماسيون اداري پيوست هم اكنون دبيرخانه ها به گونه اي يكپارچه و متمركز به ثبت هزاران نامه در روز مشغول مي باشند. این نامه ها هم اکنون به روش الکترونیک در کارتابل مدیران و کارشناسان در گردش می باشند.

يكپارچه سازي گردش ایمیل ها با نامه های اداری:
از آنجائيكه درصد بالايي از عمليات اداري و مكاتباتي در سازمان از طريق ارسال و دريافت e- mail انجام مي شود ادغام اينگونه نامه ها با مكاتبات رسمي به گونه اي كه اقداماتي نظير توزيع، ارجاع و پيگيري e-mail ها همانند نامه هاي اداري امكانپذير باشد، از اهداف استقرار اتوماسيون اداري در نظر گرفته شده و پیاده سازی شده است.


استقرار و پیاده سازی کامل نرم افزار :
مطابق با قرارداد منعقده ، پیاده سازی کامل سیستم و بهره برداری از انواع امکانات نرم افزار در راستای پیاده سازی سازمان الکترونیک مطابق با گام های منطقی و شمرده طراحی شد و با همکاری واحد انفورماتیک سازمان ، پیاده سازی گردید. این خدمات موجب افزایش حجم عملیاتی کاربران نرم افزار و سوق دادن مجموعه به راه اندازی نرم افزار در مراکز تابعه گردید.
 
کانورت موفق اطلاعات قبلی :
در فرآیند جایگزینی سیستمهای قبلی اتوماسیون اداری که به صورت ناموفق در این سازمان پیاده سازی شده بودند، کانورت و انتقال اطلاعات در دستور کار شرکت قرار گرفت که به صورت موفقی انجام شد و سیستمهای قبلی از مدار خارج شد.
 
پیاده سازی گردش فرمهای اداری:
با استفاده از ابزار طراحی فرم و موتور گردش کار پیوست ، انواع فرمهای سازمانی در این مجموعه طراحی شده و بگردش افتاده است . جامعیت طراحی فرم ها و پوشش کامل روالهای سازمانی از جمله انتظارات این سازمان بوده که در سیستم اتوماسیون اداری پیوست به گونه شایسته ای پوشش داده شده است.


مکانیزاسیون ارتباطات در سطح کشوری:
با توجه با ارتباطات کاری ستاد مرکزی و سازمانهای تابعه در سطح کشور که عمدتا از اتوماسیون اداری پیوست استفاده می کنند، اتوماسیون اداری پیوست با بهره گیری از پروتکل ece موفق به برقراری ارتباط مکانیزه و هم زمان به منظور تبادل الکترونیک مکاتبات میان ستاد مرکزی و ادارات تابعه در سطح کشور شده است. فهرست برخی از این مراکز عبارت است از:
 

>مراکز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نام سازمان خریدار وضعیت
مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مجتمع آموزشي شهيد عليمحمدي قم راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل (مغان) راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات خراسان جنوبي راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران راه اندازی کامل و تحویل نهایی
موسسه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي راه اندازی کامل و تحویل نهایی
موسسه تحقيقات پنبه كشور راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بوشهر راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان جنوبي راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات چاي كشور راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مجتمع آموزشي مركز تحقيقات و كشاورزي استان البرز (امام خميني) راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مجتمع آموزشي مركز تحقيقات كشاورزي استان تهران (زمانپور) راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران راه اندازی کامل و تحویل نهایی
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند راه اندازی کامل و تحویل نهایی
موسسه تحقیقات خاک و آب راه اندازی کامل و تحویل نهایی
مركز آموزش جهاد كشاورزي استان اصفهان در حال راه اندازی
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان در حال راه اندازی
مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان در حال راه اندازی
مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان در حال راه اندازی
مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی مرکزی در حال راه اندازی

 دیدگاه این سازمان

محصولات اتوماسیون سازمانی پیوست توانسته است موجبات رضایت مدیران ارشد، مدیران واحدها و کاربران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سطح کشور را به نحو مطلوبی فراهم نماید.
 

سایت اینترنتی سازمان خریدار
www.areo.ir