بیمه معلم


بیمه معلم در سال 1373 با مشارکت نظام بانکی و به منظور توسعه فعالتهای صادراتی و ارائه پوششهای بیمه های اعتباری در مقابل ریسکهای موجود، اقدام به تأسیس «شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری» نمود. که با توجه به عملکرد شرکت در طی سالهای ابتدایی، هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در فروردین ماه سال 1384 با درخواست پذیرش این شرکت موافقت نموده و پس از تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام، این شرکت به عنوان «نخستین شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس» مطرح گردید. در تیرماه سال 1386، پس از واگذاری بخش عمده سهام شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری، بر اساس تصمیم هیات مدیره جدید، نام شرکت به «بیمه معلم» تغییر یافت. این شرکت توانست به تدریج دامنه فعالیتهای خود را توسعه داده و موفق به اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی گردد. هم اکنون شرکت بیمه معلم با مشارکت سهامداران معظم خود، پر توانتر از همیشه به انجام رسالت خود ادامه میدهد. 
 

انتخاب سیستمها:
بیمه معلم طي بررسي کارشناسي محصولات موجود در سال 1388، قراردادي را با گروه نرم افزاري پيوست منعقد و طي آن قرار بر اين شد که ظرف مدت شش ماه عمليات بخشهاي حسابداري، کنترل نقدينگي، سيستم حقوق و دستمزد، سيستم حضور و غياب، سيستم داراييهاي ثابت، سيستم كارگزيني و رفاه را با استفاده از محصولات پيوست مکانيزه نمايد. اين پروژه به طور موفقيت آميزي در سازمان اجراء شده و رضايتمندي نسبي مديران و کارشناسان سازمان را فراهم آورده است.
 

روند استقرار و پیاده سازی:
تیم استقرار سیستمها از واحد پشتیبانی پیوست در محل سازمان برای پیاده سازی سیستمهای مالی و منابع انسانی مستقر شدند و همزمان عملیات پیاده سازی فرمولها ، کانورت اطلاعات، تنظیم گزارشها ، ورود بخشهایی از اطلاعات و کنترل عملکرد موازی و تست صحت گزارشهای نهایی را برعهده گرفتند و نهایتا سیستم هاب به طور کامل عملیاتی شده و تحویل گردید.
 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها:
1- یکپارچگی نرم افزارها 
با پیاده سازی سیستم های یکپارچه، گردش اطلاعاتی مانند احکام کارگزینی، اسناد مالی، اطلاعات کارکرد و ... بین نرم افزارهای مختلف و با تائید پرسنل سازمان انجام می شود . این امر سرعت بسیار بیشتر انجام کار ، دقت بالا در انتقال اطلاعات و حذف زمان ورود اطلاعات مجدد و افزایش بهره وری در سازمان را در برداشت.
 
2- منابع اطلاعاتی مشترک 
وجود منابع اطلاعاتی مشترک باعث حذف چندباره وارد کردن اطلاعات پایه در نرم افزارها گردید و ناهمگونی و ناسازگاری اطلاعاتی را از بین برد. این مورد باعث شد تا گزارشهای دقیق تر و کاملتری نیز تهیه گردد.
 
 

دیدگاه این سازمان :
احتراما بدین وسیله رضایتمندی این شرکت را از خدمات پشتیبانی ارائه شده آن موسسه محترم در رابطه با سیستمهای اتوماسیون اداری، حقوق دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب، انبار و اموال را اعلام داشت... متن تقدیر نامه سازمان
 

سایت اینترنتی خریدار:
mic.co.ir