موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری نور


1397 ارديبهشت دوشنبه, 03

موسسه اعتباری نور در سال 1391 به عنوان اولین مجموعه اعتباری اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی در ایران از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد و کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز سازماندهی شده است که هر یک از این موسسات پیش از ادغام در سایه فعالیت های اعتباری به امور خیریه نیز مشغول بوده اند. این موسسه به عنوان یکی از چهار موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کنند .

در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های اموال و دارایی ثابت، حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب و آرشیو اسناد پیوست در این موسسه آغاز شده است.

لینک های مرتبط :
سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست