شرکت واگن سازی تهران

شرکت واگن سازی تهران


1396 دی دوشنبه, 04

شرکت واگن سازی تهران، در راستای توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی به ویژه بخش درون شهری، در سال 1382 تاسیس شد. این شرکت علاوه بر تولید قطارهای نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر، با ارائه خدمات تعمیرات و اورهال ناوگان ریلی برقی و همچنین خدمات فنی و مهندسی در خصوص پروژه های مربوط به صنعت نقلیه ریلی، نقش قابل توجهی را در صنعت حمل و نقل ریلی کشور ایفا می کند، بطوریکه از ابتدای تاسیس آن، دستاوردهای درخشانی در جهت توسعه این صنعت کسب نموده و با تکیه بر نیروی انسانی باتجربه، متخصص و کارآمد و با بکارگیری دانش اندوخته شده از شرکت های مطرح و با تجربه در این زمینه، قدم های بزرگتری نیز در جهت خودکفایی این صنعت کارآمد در سیستم های حمل و نقل برخواهد داشت.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم اتوماسیون اداری در شرکت واگن سازی تهران آغاز به کار نموده است.
 
آدرس سایت : www.tehranwagon.com