شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران

شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران


1396 اسفند چهارشنبه, 23

شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران یکی از معتبرترین شرکتهای ایرانی در ارایه خدمات مهندسی به شرکتهای حوزه نفت و گاز می باشد. این شرکت در طول بیش از یک دهه حضور مداوم در بازار توانسته است خدمات مبتکرانه بالادستی را شامل مهندسی، طراحی، مشاوره و برنامه ریزی برای حفاری، ساخت و ساز و تکمیل و بهینه سازی صنعت نفت و گاز به کار گیرد. شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران با بیش از 400 نفر پرسنل و 4 شرکت زیرمجموعه، بزرگترین شرکت خصوصی در حوزه نفت و گاز محسوب می شود.

در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب و اتوماسیون اداری پیوست در این شرکت آغاز شده است.

لینک های مرتبط :
سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست