شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه


1396 دی شنبه, 09

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه (سهامی خاص) در سال 1393 با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز نمود.اهداف اصلی شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه سرعت عمل در ارائه خدمات ارزی و تلاش جهت حفظ و صیانت از حقوق مشتریان و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز جهت ارائه مطلوب خدمات به مشتریان بوده است. این صرافی با توجه به اعمال مدیریت صحیح توانسته است اقدامات خاصی در زمینه فعالیت های درون مرزی و برون مرزی با استفاده از امکانات کارگزاران موجود بانک خاورمیانه و نیز کارگزاران با سابقه و معتبر مستقیم خویش در کشورهای عمان، هند، ترکیه، عراق و دبی و هنک کنگ داشته باشد.
در حال حاضر پروژه استقرار سازمان الکترونیک پیوست به صورت استقرار سیستم های صرافی، اموال، حقوق و دستمزد، آرشیو اسناد و اتوماسیون اداری در این شرکت آغاز شده است.

 
آدرس سایت : mwww.exmeb.co