سازمان ملی بهره وری ایران

سازمان ملی بهره وری ایران


1396 بهمن یکشنبه, 15

سازمان ملي بهره‌وري ايران در سال 1390 به عنوان یک موسسه دولتي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور آغاز به کار نمود و سپس به عنوان يكي از سازمان‌ هاي تابعه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به فعاليت خود ادامه داد. با توجه به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور، از سال 1395، سازمان ملی بهره وری، به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداري و استخدامي کشور در حال فعالیت است.
گفتنی است این سازمان، به عنوان دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) در ايران نیز فعاليت مي‌كند. سازمان بهره‌وري آسيايي، يك سازمان منطقه‌اي است كه هدف اساسي آن، سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات عمومي و محيط زيست می باشد.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های جامع مالی، حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب، اتوماسیون اداری و آرشیو اسناد پیوست در سازمان ملی بهره وری ایران آغاز شده است.

لینک های مرتبط :
سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست