دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری


1396 بهمن دوشنبه, 30

به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، در چهارم بهمن ماه 1360، نهادی نوین با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، با عنوان دیوان عدالت اداری پایه­ گذاری شد. این نهاد به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی شکل گرفت و پس از تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی، از مهرماه سال 1361 فعالیت خود را آغاز نمود. طبق ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های حقوق و دستمزد، کارگزینی و آرشیو اسناد پیوست در دیوان عدالت اداری آغاز شده است.


لینک های مرتبط :
سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست