تماس با پیوست

 

دفتر مرکزی :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان2، پلاک11، ساختمان پیوست

 

دفتر فروش :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان2، بهاران1، پلاک20، واحد1

 

تلفن تماس: 83846

پست الکترونیک: info@payvast.com

سامانه ثبت درخواست: support.payvast.com

 

بخش

پست الکترونیک

شماره تماس

مسئول مستقیم

بازرگانی sales@payvast.com

83847102

احمد شیخ زاده
پشتیبانی support@payvast.com

83847101

اشکان هیدی
مراقبت از خریدار ccare@payvast.com

داخلی1626

بهار نزهت سرشت
فنی soft@payvast.com

83847199

سید حسین شهرآبادی
مدیریت ceo@payvast.com

83847161

جعفر کرمی
 

*درصورت اشکال فنی خط ویژه، از این شماره ها استفاده کنید:

88697264-88697468-88560478-88696495

پشتیبانی مرکز شهر تهران

خیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک5 واحد14

مدیرمسئول: سلمان اوسطی

تلفن تماس: 88310966-88310967-88346559

________________________________________________

پشتیبانی شرق تهران

میدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک 484، واحد 1

مدیرمسئول: مجتبی کیایی

تلفن تماس: 7-77949405

________________________________________________

      Lights