پیوست در موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی

پیوست در موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی


1397 فروردین یکشنبه, 12

فاز اول پروژه استقرار سیستم های جامع پیوست در موسسه سرم سازی رازی رو به اتمام می باشد. در حال حاضر استقرار سیستم اتوماسیون اداری و گزارش ساز تحت وب، حضور و غیاب،حسابداری، خزانه داری، پیمانها، دارایی ثابت،بخشی از تدارکات و بازرگانی و همچنین کارگزینی به صورت کامل صورت پذیرفته و پیش بینی می­ شود که تا پایان سال کلیه سامانه های یکپارچه اتوماسیون اداری،مالی و منابع انسانی در ستاد مرکزی موسسه سرم سازی رازی بطور کامل تحت پوشش نرم افزار پیوست قرار گیرد. پس از اتمام فاز سفارشی سازی و استقرار در ستاد مرکزی، فاز دوم شامل فرآیند استقرار این محصولات برای شش مرکز در کشور، عملیاتی خواهد شد.
گفتنی است مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیش از 90 سال سابقه فعالیت یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور می باشد که در فروردین ماه سال جاری طی قراردادی با گروه نرم افزاری پیوست، پروژه نصب و راه اندازی سیستمهای یکپارچه مالی و اداری پیوست (شامل حسابداری، خزانه داری، بودجه و اعتبارات، حسابداری پیمانها، بازرگانی، انبار و کالا، دارایی ثابت،حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، کارگزینی، اتوماسیون ادرای و آرشیو الکترونیک اسناد، گزارش ساز جامع تحت وب) در ستاد مرکزی این مؤسسه در دستور کار قرار گرفت.

نشانی سایت :  www.rvsri.ir