کارگزینی و صدور احکام

کارگزینی و صدور احکام < گروه محصولات منابع انسانی

گزارش سوابق تصدی پست

نرم افزار کارگزینی | 1.002.77
1396 بهمن پنجشنبه, 26

امکان تخصیص پست پرسنل غیرفعال به پرسنل دیگر

نرم افزار کارگزینی | 1.002.73
1396 بهمن چهارشنبه, 25

امکان تعیین رسته و رشته شغلی برای پرسنل بدون پست

نرم افزار کارگزینی | 1.002.73
1396 بهمن ﺳﻪشنبه, 24

گزارش تغییرات واحد سازمانی

نرم افزار کارگزینی | 1.002.73
1396 بهمن ﺳﻪشنبه, 17

امكان ثبت كد پرسنلي و شماره پرونده بصورت عدد 12 رقمي

نرم افزارکارگزینی پیوست | 9.070.00
1394 بهمن شنبه, 17

موارد 1 تا 5 از 40 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|