امکان مشاهده تاریخچه تسهیلات استفاده شده در مدیریت درخواستها

امکان مشاهده تاریخچه تسهیلات استفاده شده در مدیریت درخواستها < سیستم رفاه < گروه محصولات منابع انسانی
تاریخ :05/15/2018 06:55:44 ق.ظ
سیستم :نرم افزار تسهیلات رفاهی
ویرایش :1.000.00

امکان مشاهده تاریخچه تسهیلات استفاده شده در مدیریت درخواستها