حقوق و دستمزد

امکان نمایش وام های سیستم تسهیلات و حقوق به طور همزمان در گزارش اقساط پرداخت شده

نرم افزار حقوق و دستمزد | 1.005.70
1397 فروردین چهارشنبه, 22

امکان حذف و محاسبه حقوق معوقه با وجود بسته بودن محاسبات

نرم افزار حقوق و دستمزد | 1.005.70
1396 اسفند یکشنبه, 27

پیاده سازی عامل درجه مرکز هزینه در محاسبات حقوق

نرم افزار حقوق و دستمزد | 1.005.70
1396 اسفند شنبه, 26

دسترسی مشاهده فیش حقوقی در صندوق پستی

نرم افزار حقوق و دستمزد | 1.005.70
1396 اسفند چهارشنبه, 23

گزارش ذخیره سنوات پرسنل

نرم افزار حقوق و دستمزد | 1.005.70
1396 اسفند یکشنبه, 20

موارد 1 تا 5 از 59 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|