حضور و غیاب

توسعه امکان ورود اطلاعات تردد از فایل اکسل

نرم افزار حضور و غیاب | 1.006.78
1397 فروردین دوشنبه, 20

امکان ثبت گروهی اطلاعات سازمان تردد

نرم افزار حضور و غیاب | 1.007.70
1396 اسفند ﺳﻪشنبه, 22

امكان استفاده از پارامتر تعداد جمعه هاي بين مرخصي در فرمولهاي محاسباتي

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.765.00
1393 تير شنبه, 21

امكان تنظيم سال گزارش و انتقال مانده مرخصي

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.762.00
1393 تير چهارشنبه, 18

امكان استفاده از كد نوع استخدام در فرمولهاي محاسباتي

نرم افزار حضور و غیاب پیوست | 7.760.00
1393 خرداد دوشنبه, 19

موارد 1 تا 5 از 27 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|