گزارش گردش کالا به تفکیک کد رهگیری

گزارش گردش کالا به تفکیک کد رهگیری < انبار و کالا < گروه محصولات مالی
تاریخ :06/27/2018 07:27:37 ق.ظ
سیستم :نرم افزار انبار و کالا
ویرایش :10.026.00

گزارش گردش کالا ریالی / مقداری به تفکیک کد رهگیری