بایگانی مستندات

بایگانی مستندات < گروه محصولات اداری

امکان ایجاد یادآوری بر روی اسناد

نرم افزار آرشیو اسناد | 11.493.00
1397 فروردین ﺳﻪشنبه, 28

توسعه امکانات مربوط به فیلتر در لیست کابینت ها

نرم افزار آرشیو اسناد | 11.354.00
1396 اسفند شنبه, 05

پشتیبانی از قابلیت بایگانی های متعدد

نرم افزار آرشیو اسناد | 11.354.00
1396 بهمن یکشنبه, 29

امکان مشاهده اسناد مرتبط در نسخه تحت وب

نرم افزار آرشیو اسناد | 11.354.00
1396 بهمن دوشنبه, 09

امکان استفاده از کد کلاسه در شماره ثبت سند

نرم افزار آرشیو اسناد | 11.354.00
1396 بهمن چهارشنبه, 04

موارد 1 تا 5 از 16 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|