psg

اتوماسیون سازمانی پیوست

سیستم جامع اتوماسیون صرافی پیوست امکان مدیریت کلیه عملیات اداری و مالی موسسات و شرکتهای صرافی را در اختیار می گذارد. در این سیستم کلیه فعالیت ها از مرحله ثبت درخواست حواله ارزی توسط خریدار تا مراحل گردش کار رسیدگی به درخواست ها

مدیریت ارتباط با خریدار کلید طلایی موفقیت شرکتهای تجاری است. با گستردگی تنوع کالاها و حداکثری سفارشی سازی محصولات، شرکتهایی می توانند موفق تر عمل کنند که بتوانند با ارزشها و...

در هر سازمانی به فراخور پیچیدگی فرآیندهای داخلی و مامورِيتهای تعریف شده سازمانی، عناوین گوناگونی از فرمهای اداری وجود دارد که جهت طی روال یک عملیات(درون سازمانی/برون سازمانی) طراحی شده است...

حكم كارگزيني در يك سازمان به طور معمول طي مراحلي بازبيني، كنترل و تاييد مي شود،روال گردش و تاييد اسناد بسته به بزرگي سازمان متغير بوده و براي هر مرحله فيزيك كاغذي حكم براي تاييد در اختيار مقام ذي صلاح قرار مي گيرد