گستره بزرگ خريداران پيوست از فروشگاهها و شرکتهای کوچک تا شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی افتخار ماست و اين مهم در سايه پوشش فراگير نيازهای نرم افزار سازمانی و انعطاف و اندازه پذيری محصولات پيوست محقق شده است. امکان تطبیق بسیار خوب نرم افزارها با نیازمندیهای...
محصولات گروه نرم افزاری پيوست طيف نسبتا کاملی از نيازهای نرم افزاری شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی را پوشش می دهد. اين محصولات علاوه بر پشتيبانی از نيازهای عملياتي هر واحد می توانند در بستر ارتباطی سازمان الکترونيک با يکديگر تعامل داشته باشند. ويژگی شاخص...
سيستم يکپارچه ای که بخش قابل توجهی از نيازهای مالی اداری سازمان را در بخش های بودجه ، اعتبارات ، حسابداری ، ذيحسابی، خزانه داری ، کنترل رفت و آمد ، کارگزينی و صدور احکام ، پرداخت حقوق ، تدارکات و انبار و کالا ، دارايی های ثابت ، ترابری و نقليه ، آرشيو و ساماندهی کليه اسناد...
 

 

همراه با پیوست از کسب و کارهاي کوچک تا سازمانهای بزرگ

 
 
همه ما پیوستیها در خدمت خانواده بزرگ خریداران پیوست هستیم001.png
 

پویایی و انعطاف حداکثری نرم افزارها

 
تغییرات و تطبیق نرم افزارها با نیازهای متنوع و متغیر جامعه بزرگ خریداران از ویژگیهای منحصر به فرد محصولات پیوست است. ویرایشهای روزآمد محصولات در مقاطع زمانی کوتاه و حسب نیاز خریدار، در اختیار کابران قرار می گیرد.

 
002.png
 

نرم افزارهای فراگیر سازمانی با رویکرد ERP

 
بیش از 37 عنوان محصول در حوزه های مختلف مالی، منابع انسانی و اتوماسیون سازمانی با رویکرد ERP و تحت عنوان سازمان الکترونیک پیوست، پوشش نسبتا جامعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان را فراهم می کند.

 
003.png
 

اندازه پذیری نرم افزارهای پیوست

 
گستره بزرگ خريداران پيوست از فروشگاهها و شرکتهای کوچک تا شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی افتخار ماست و اين مهم مرهون پوشش فراگير نيازهای نرم افزار سازمانی و انعطاف و اندازه پذيری محصولات پيوست است.