021 83846

نرم افزار بازرگانی

 

73.jpg

واحد بازرگانی به منزله خط نخست مواجهه با خریداران است و هرگونه کاستی و نقصی در رفتار و عمل این واحد می تواند  به طور موثری روی پرستیژ و اعتبار شرکت تاثیر گذار باشد و لذا کنترل و مدیریت سیستماتیک عملیات این واحد برای مدیریت شرکت بسیار حائز اهمیت است. عملیات بازرگانی در سازمانها و موسسات تجاری بسیار متنوع و بعضا پیچیده است و انواع سلیقه ها و روالها در واحد های بازرگانی شرکتها مرسوم و جاری است، به ویژه ارتباط ذاتی فرآیند فروش با سیستم مدیریت خریداران(CRM)، سیستم انبار، سیستم قراردادها، سیستم تدارکات  و نیز امور مالی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بکار گیری نرم افزاری که بتواند از عملیات بازرگانی سازمان پشتیبانی نموده و در عین حال ارتباط با سایر سیستمها را نیز حفظ نماید بسیار مهم می نماید. نرم افزار بازرگانی پیوست در مجموعه نرم افزارهای مالی می تواند پاسخی در خور جهت نیازهای سازمانی شما باشد. در این صفحه نرم افزار بازرگانی پیوست به صورت اجمالی معرفی می شود.

 

ویژگی های شاخص نرم افزار بازرگانی پیوست
 
 • امكان معرفی مراکز مستقل بازرگانی به تفکیک شرکت
 • امكان ثبت و نگهداري عمليات بازرگاني هر تعداد شخصيت حسابداري مستقل
 • امكان صدور همزمان اسناد مالي جهت عمليات بازرگاني
 • امکان مدیریت تسویه فاکتورها با لحاظ دریافتها، پرداختها، برگشتیها، تخفیفات نقدی و ...
 • امکان ثبت سریال کلیه کالاها حین انجام عملیات بازرگانی
 • امکان تعدیل ریالی فاکتورهای ثبت شده
 • امکان ارتباط با پورتال فروش کالا و خدمات سازمان
 • امكان ارسال كليه گزارشهاي بازرگانی به كارتابل پستهای سازمانی در سيستم اتوماسيون اداري پيوست
 • امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط بازرگانی
 • استقرار سيستم بازرگانی پيوست در بيش از دو هزار شرکت بازرگانی، خدماتی و تولیدی
 
تعاریف مرتبط با نرم افزار بازرگانی پیوست
 • معرفی مراکز مستقل بازرگانی
 • معرفی درختواره سازمان فروش
 • معرفی انبارها و توزیع موجودی اولیه به تفکیک کالا در هر انبار
 • معرفی کالاها و گروه بندی آنها به صورت درختی در هفت سطح با امکان تعيين طول کد کالا در هر سطح از 1 تا 32 کاراکتر
 • معرفی اطلاعات کامل کالاها شامل کد، نام، نام لاتین، شماره فنی، بارکد، نوع قیمت گذاری، واحد اصلی و فرعی و ...
 • تعريف اجزای مختلف برای بارکد کالا و تخصيص يک عنوان برای هر بخش و استفاده از آن در فاکتور فروش
 • معرفی انواع طرف حساب(خریدار، فروشنده، بازاریاب و ...) و تعیین سطح تفصیلی مرتبط
 • معرفي الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها
 • معرفی عوامل رهگیری تراکنش های کالا
 • تعریف انواع روشهای تسویه فاکتور و میزان زمان قابل قبول پس از تاریخ ثبت
 • معرفی روشهای و دوره های محاسبه پورسانت به صورت پارامتریک
 
امکانات نرم افزار بازرگانی پیوست
 • ثبت فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، پیش فاکتور، استعلام خرید، تعدیل خرید، تعدیل فروش و ...  به تفکیک مرکز بازرگانی
 • امکان ثبت هر تعداد کسور و اضافات مرتبط با فاکتور خرید فروش
 • امکان ثبت تخفیف کلی یا سطر به سطر در فاکتور فروش
 • امکان ثبت مالیات وت به تفکیک سطر همراه با تنظیمات میزان درصد قابل محاسبه
 • امکان ثبت سریال کالاها حین صدور اسناد بازرگانی
 • امکان صدور فاکتور خرید فروش اصلاحی
 • امکان ثبت کد رهگیری حین ثبت عملیات بازرگانی
 • امکان تعیین نحوه پرداخت وجه فاکتور و تعیین خودکار تاریخ تسویه
 • امکان تعیین بازاریاب مرتبط با فاکتور و ثبت خودکار پورسانت محاسبه شده
 • امکان تسویه فاکتور با لینک به سیستم خزانه داری از داخل فاکتور
 • امکان صدور فاکتور توسط دستگاه بارکد خوان و تجمیع اقلام کالاهای مشابه پس از ثبت
 • امکان استفاده از قیمتهای فروش پیشنهادی حسب نوع طرف حساب انتخابی
 • امکان استفاده از تخفیف خودکار کالا حسب نوع طرف حساب انتخاب
 • امکان محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با کالاهای مشمول
 • امکان تجدید ارزیابی ارزش موجودی کالاها حسب قیمتهای فروش، قیمتهای مرجع و ...
 • امکان جستجوی کالا با کد، نام، شماره فنی و نام لاتین جهت ثبت اقلام فاکتور
 • صدور اسناد مالی و انبار مرتبط با عملیات بازرگانی به صورت خودکار
 • ارسال سند به کارتابل کاربر مورد نظر در سيستم اتوماسيون اداری پيوست
 • امکان مدیریت ضمائم سند از طریق سیستم آرشیو پیوست
 • تهيه پشتيبان از اطلاعات به صورت خودکار
 • امکان استفاده از جستجو و گزينش در کليه فرم‏ها و گزارشها
   
گزارشهای نرم افزار بازرگانی پیوست
 • چاپ فاکتور با فرمت‏های گوناگون و امکان تعريف فرمت‏های جديد توسط کاربر
 • گزارش سود يا زيان هر فاکتور به تفکيک اقلام کالا (قابل مشاهده از درون فاکتور) و سود يا زيان عمليات فروش به تفکيک فاکتورها و در هر مقطع زمانی دلخواه
 • گزارش ريز عمليات خريد و فروش و گزارش دفتر عمليات خريد و فروش (مشتمل بر اطلاعات کلی فاکتورها) در هر مقطع زمانی دلخواه
 • گزارش دفاتر کالا ( دفتر فروش و دفتر قيمت تمام شده) و گزارش فروش سه ماهانه
 • گزارش فروش تجمعی کالا ( به تفکيک روز) برای کليه کالاها يا کالای خاص و محاسبه سود يا زيان فروش روزانه و ارائه کاردکس فروش تجمعی
 • گزارش صورتحساب مشتری مشتمل بر کليه عمليات مالی و ريز کالاهای خريداری شده يا فروخته شده به مشتری مورد نظر در هر مقطع زمانی دلخواه
 • گزارش موجودی کالا، قيمت تمام شده، سود و زيان به تفکيک انبار در فاصله تاريخی معين
 • گزارش خرید فروش فصلی منطبق با آخرین فرمت سازمان امور مالیاتی کشور
 • گزارش کالاهايی که موجودی آنها به نقطه سفارش، حداقل يا حداکثر موجودی رسيده است (در تاريخ معين)
 • گزارش درختی عملکرد کالاها و گروه‏ها مشتمل بر اطلاعات آماری از کليه عمليات هر گروه يا کالا در هر مقطع زمانی
 • گزارش ريز تعهدات فروش، مقادير تحويل شده به خريدار و مانده قابل تحويل
 • گزارش گردش کالا با سريال مشخص و موجودی کالاها به تفکيک سريال
 • گزارش ارزیابی موجودی کالا حسب قیمتهای مختلف فروش و قیمتهای پینشهادی فروش
 • گزارش قيمت‏های متعدد فروش برای هر کالا و ارزيابی ارزش ريالی موجودی بر مبنای قيمت فروش دلخواه
 • گزارش لیست قیمت کالا منطبق بر قیمتهای دهگانه فروش
 • امکان چاپ برچسب بارکد و قیمت کالا
 • امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل
 • امکان طراحی و تعريف گزارشات جديد مالی با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پويا
 
سيستمهاي اصلي مرتبط با نرم افزار بازرگانی پیوست